Hopp til hovedinnholdet

Den fantastiske skogen

lars_image001

- Ta et skritt til siden fra stien eller skogsbilveien, oppfordrer Lars Sandved Dalen - en av forfatterne bak boka "Den fantastiske skogen". Foto: Elisabeth Molteberg.

- Jeg har lenge hatt lyst til å skrive en bok om skog, forteller kommunikasjonsrådgiver Lars Sandved Dalen i NIBIO. Sammen med tidligere kollega John Y. Larsson har han skrevet «Den fantastiske skogen» som ble lansert denne uka.

- Det er fint å få formidle det fantastiske livet som skjuler seg i skogen, både oppe i trekronene og under jorda. Gjennom jobben min i NIBIO har jeg drevet med formidling av skogkunnskap i snart 25 år. Først som forsker på trærnes fysiologi og biologi, senere som forskningsformidler. Mye av innholdet i boka er stoff som NIBIO- forskerne har bidratt med, og som jeg har vært så heldig å få skrive om.

- Høsten 2016 fikk jeg en henvendelse fra Pax forlag som ønsket å utgi en bok om skogen. Målgruppa skulle være førskolelærere, lærere og folk som liker å gå på tur med barn eller barnebarn. Vi ville lage en bok som fortalte mer om hva som rører seg i skogen enn det man kan se med det blotte øye. En bok som kunne engasjere og inspirere leserne til å dele kunnskapen videre. En bok som skulle berike skogsturen. Jeg tror dette har blitt en bok for de aller fleste, forteller Dalen.

DAL20080920-074122
"Gitt de rette betingelser, kan blåbærlyngen med sitt underjordiske nett av utløpere dekke store, sammenhengende partier i skogen. Gammel skog der trekronene dekker rundt halvparten av arealet, gir optimale forhold for vekst av blåbærlyng, men dette gir ikke alltid mest bær. De største og søteste bærene kommer helst på mer solåpne steder. Bærene trenger lys og varme for å få den rette sødmen." Foto: Lars Sandved Dalen.

Ikke bare en bok om trær

«Den fantastiske skogen» har blitt en bok om hele økosystemet. Om samspillet mellom de ulike organismene, om det lille frøet som spirer, om kampen for tilværelsen, om lys og næring på skogbunnen, om barkebiller og svartspett, om blåbær, sopp og høststormer.

- Samarbeidet mellom trær og sopp har fått litt ekstra plass i boka, forteller Dalen. Man kan kanskje si at soppen er en av hovedpersonene i boka. Sopp er mer enn steinsopp og kantarell. Under bakken finnes nemlig et enormt nettverk av ørsmå sopptråder som knytter trærnes røtter sammen. Soppene samler næring til trærne som er helt avhengig av dem. Til gjengjeld får soppen sukker tilbake.

Boka kan leses fra start til slutt, men det er ikke nødvendig. Her kan bla seg frem og tilbake mellom ulike kapitler. Om mystikk og overtro, eventyr, huldrer og troll. Om levende fossiler, årstider, mat og spiselige vekster. Eller man kan lese den spennende historien om hvordan trærne kom til Norge etter istiden. Den gang var det jo bare snaufjell overalt. Hvilke arter kom først? Og hvor kom de fra?

JYL_Q051
"Strutseving er vår største bregne. Den er en av flommarkskogenes mest trofaste apostler og vokser gjerne langs bredden av bekker og elver. I nedbørrike strøk kan den også bekle bratte lisider med mye sigevann. Denne staselige bregnen har gjennom tidene hatt vid anvendelse, fra sengeunderlag til taktekke." Foto: John Yngvar Larsson.

Skogen som ressurs

Forfatterne gjør det klart i boka at skogen også skal drives. Skogbruk er viktig, men det må skje på en bærekraftig måte. Hogst av trær kan skje på mange måter og med mange ulike konsekvenser.

- Vi ønsker alle fornybare materialer fra skogen, forteller Dalen. Når det gjelder skog har vi imidlertid ulike preferanser. Noen foretrekker produksjonsskog med rette stammer og mye skygge. Andre har en fascinasjon for skog som har fått stå å forfalle. I Norge skal vi ha begge deler og det finnes fortsatt mange områder der man kan oppleve tilnærmet urskog.

Til slutt har Dalen en oppfordring til alle som skal ut på tur i sommer:

- Ta et skritt til siden fra stien eller skogsbilveien. Sett deg ned på huk. Bruk sansene og vær tilstede. Da kan du kanskje oppleve nye fascinerende sider av alt det den fantastiske skogen har å by på.

bokforside.jpg
Den fantastiske skogen

Den fantastiske skogen viser vei til alt det fascinerende som skjuler seg blant trærne, men som du kanskje ikke vet så mye om. Ennå.

Visste du for eksempel at trærne presser vann fra bakken og 50 meter opp i lufta, uten heis eller pumpe? Eller at trærne samarbeider med sopper for å skaffe seg mat? Eller at mauren er blåveisens pollenbærer? Og at plantene skjuler både medisin, mat og gift!

Den fantastiske skogen vil gi turgåere både aha-opplevelser og vekke ny nysgjerrighet.

Skogsamfunnets rikdom vil lokke leseren ut – og med nytt blikk vil skogens hemmeligheter åpenbare seg på neste tur. Og nesten overalt kan man finne spor etter menneskelig aktivitet. Hvis man vet hva man skal se etter.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.