Hopp til hovedinnholdet

NIBIO og Verdens Matvaredag

20151009-RVP_1309_cropped.jpg

Foto: Ragnar Våga Pedersen.

FN har erklært 16. oktober til Verdens Matvaredag (World Food Day). Dette skal bidra til å sette fokus på FN-målet om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. Dette er viktige mål også i NIBIOs internasjonale arbeid.

I følge FN-sambandet er mange av de om lag 800 millionene som sulter i verden småbrukere. Klimaendringene vil ramme disse menneskene hardest i og med at uforutsigbare regntider og voldsom tørke kan ødelegge livsvilkårene deres. Det er derfor helt avgjørende med en satsning på familielandbruket verden over.

 

ClimaAdapt

Kompetanseheving blant småbrukere for et klima-smart landbruk er noe NIBIO jobber mye med, blant annet i Asia og Afrika. I utviklingsprosjektet ClimaAdapt har målet vært å heve kompetansen til indiske småbrukere og deres evne til å tilpasse seg et endret klima. Det er blant annet utviklet og implementert innovativ teknologi, slik at småbrukerne kan opprettholde sin matproduksjon til tross for ekstremværet som nok ikke kommer til å avta. Ved å sørge for at den nye teknologien er miljøvennlig, har det også vært et mål i prosjektet at klimagassutslippene fra indisk landbruk vil være betraktelig lavere i fremtiden sammenliknet med nivået de ligger på i dag.

Arbeidet i Clima­Adapt har vært vellykket. I samarbeid med indiske beslutningstakere og småbrukere har prosjektpartnerne fra Norge og India, bidratt til at en ny landbrukspraksis og -politikk er blitt iverksatt i delstatene der prosjektet pågår. Dette har latt seg gjøre takket være betydelig støtte fra norske myndigheter.

  

SinoGrain

Kina har, på samme måte som Europa i etterkrigstiden, hatt en imponerende vekst i matproduksjonen og folks levekår. Nå opplever imidlertid landet at en slik rask vekst også har negative miljøeffekter som må håndteres. Kinas myndigheter har derfor satt i gang omfattende tiltak for å begrense de negative miljøvirkningene av landbruket, samtidig som de opprettholder fortsatt vekst i produksjonen. 

Norge og NIBIO er en aktiv medspiller i arbeidet som nå gjøres, blant annet gjennom samarbeid med sentrale fagmiljøer som Chinese Academy of Agricultural Science (CAAS). Ett av disse initiativene er det bredt sammensatte norsk-kinesiske prosjektet, SinoGrain, som har hatt som mål å minske miljøbelastningen fra kinesisk matproduksjon, samtidig som lønnsomheten økes. For å få til det har prosjektdeltakerne tatt i bruk det beste av norsk og kinesisk teknologi, i form av biologisk kunnskap integrert i matematiske modeller. I tillegg har prosjektet hatt som mål å redusere gjødselbruk i landbruket og målrette bruken av plantevernmidler. Og sist, men ikke minst, sørge for at ny kunnskap faktisk når ut til beslutningstakere, veiledningstjenester og bønder.

InnovAfrica

Rundt 80 prosent av matproduksjonen i Afrika gjøres av småbrukere. Ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) må denne produksjonen mest sannsynlig øke med 70 prosent for å holde tritt med befolkningsveksten. Klimaendringer, ekstremvær, nedbygging av jord, samt begrenset tilgang til vann, gjødsel, teknologi og ikke minst informasjon gjør at utbyttet til afrikanske småbønder er blant verdens dårligste. 

I det tverrfaglige prosjektet "InnovAfrica – Food security through smallholder adaptability" tester forskere i samarbeid med bønder og forvaltningen ulike måter å intensivere landbruksbasert matproduksjon på, og det på en bærekraftig og klimavennlig måte. Det NIBIO-koordinerte prosjektet, der forskere fra 16 europeiske og afrikanske forskningsinstitusjoner deltar, satser tungt på overføring av kunnskap til småbønder via smarttelefoner, sosiale medier og Village Knowledge Centres, kompetansehevingssentre drevet av landsbyene selv. Målet med dette arbeidet er å oppnå et klima-smart landbruk med økt matproduksjon og –sikkerhet for tusenvis av afrikanske småbønder.

Marte_20170607_140725cut.jpg
Brachiaria will play an important role in InnovAfrica. Photo: Marte Lund Edvardsen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.