Hopp til hovedinnholdet

Høyt innhold av ugrasmiddelrester i plantenæring godkjent for økologisk dyrking

erfl-20200827-122223_cropped

Alt klart for analyse for rester av ugrasmidlene klopyralid og aminopyralid i organisk gjødsel. Foto: Erling Fløistad.

Denne sommeren har hobbydyrkere både i Norge og Sverige opplevd at tomat- og agurkplanter som skulle blitt store og kraftige, har blitt stående og sture med krøllete blader. Ugrasmidler i flytende organisk plantenæring ble tidlig utpekt som en mulig årsak.

NIBIO sin avdeling for pesticider og naturstoffkjemi analyserer til daglig mat- og jordprøver for å lete etter rester av plantevernmidler.

– Da mistanken dukket opp om at rester av ugrasmidlene klopyralid og aminopyralid kunne være årsak til misvekst i tomat- og agurkplanter som hadde fått organisk gjødsel, begynte vi med en tilpasning av våre metoder, forteller forsker Marit Almvik.

– Organisk plantenæring er et krevende materiale å analysere fordi det inneholder så mange andre stoff som kan forstyrre analysen.  Vi kunne ikke sende næringsløsningen rett inn i analyseinstrumentet. Utfordringen var å få renset bort forstyrrende stoffer i næringsløsningen uten samtidig å miste de to pesticidene.

Heldigvis fant fagfolkene fram til filtre med molekylære avtrykk som fanget opp klopyralid og aminoyralid, men lot alt annet i prøveløsningen passere. Disse fungerte fint for løsningene og etter litt tilpasning har man nå en analysemetode med bestemmelsesgrense på 4 µg/kg i jord og kompost og 20 µg/kg i flytende gjødsel og plantenæring.

erfl-20200827-122336.jpg
Marit Almvik i NIBIO viser fram organisk gjødsel med høyt innhold av klopyralid. Foto: Erling Fløistad.

Urovekkende høye verdier i blandinger rett fra butikkhylla i hagesentrene

– Vi har testet metoden på noen produkter innkjøpt i lokale hagesentre, og har påvist 992 µg klopyralid per kg i en flytende plantenæring godkjent for økologisk dyrking og 73 µg/kg i pelletert gjødsel, forteller Almvik.

– Lave bestemmelsesgrenser er viktig for disse pesticidene, påpeker avdelingsleder Marianne Stenrød. Undersøkelser har vist at klopyralid kan ha en negativ effekt på plantenes vekst ved så lave konsentrasjoner som 1 µg/kg i jord/vekstmedium. Aminopyralid kan ha effekt ved enda lavere konsentrasjoner.

– Det er gjort svært få undersøkelser på restmengder av disse stoffene og vi skulle gjerne fått gjort utvidede dyrkingsstudier av hvilke nivåer som har en negativ effekt og hvor sensitive ulike grønnsakplanter er for klopyralid i jorda. Det er ønskelig med en bred kartlegging av klopyralid og aminopyralid spesielt, og pesticidinnhold generelt, i organisk plantenæring på det norske markedet.

erfl-20200827-122835.jpg
Den organiske flytende gjødsla i begerglasset viste seg å inneholde 992 µg klopyralid per kg. Foto: Erling Fløistad.

 

Fakta

Klopyralid (engelsk: clopyralid) og aminopyralid er aktive ingredienser i ugrasmidler. Stoffene er svært selektive. De kontrollerer mange ugras uten å skade korn og andre grasarter. Klopyralid skader ikke korsblomstra vekster og er i Norge i bruk i mais og ulike kål- og oljevekster, samt i korn, eng og grøntanlegg. Klopyralid kan havne i gjødsel dersom råstoffene til den organiske gjødsla tidligere er behandlet med ugrasmiddelet.

Gjødsel med råvarer fra konvensjonell produksjon kan være godkjent for bruk i økologisk dyrking dersom de bare inneholder ingredienser oppført i vedlegg I til forordning 889/2008. Slike gjødselprodukter kan merkes med "kan brukes i økologisk produksjon".

 

Analyse av klopyralid og aminopyralid

Analysemetoden for klopyralid og aminopyralid har NIBIO metodenummer M125 og analyseprisen er 2790 kroner (eks. mva.) per prøve.

Kontakt pesticidlab@nibio.no hvis du ønsker å få gjort en analyse.

erfl-20200827-122639.jpg
Etter rensing og før analyse er prøven renset for mange organiske forbindelser som ville kamuflert ugrasmiddelrestene. Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.