Hopp til hovedinnholdet

Girskifte med vekstskifte

girskifte vekskifte 2 - erfl-20180518-131333

Oljevekster kan såes tidlig, men hvordan skal en lykkes med en god etablering?  BRAKORN-prosjektet har undersøkt mange forhold som påvirker resultatet. Foto: Erling Fløistad.

En større andel norsk korn bør dyrkes i vekstskifte med andre arter. Våroljevekster er et godt tiltak, men hvordan lykkes? BRAKORN-prosjektet har undersøkt ulike forhold som påvirker både avlingsmengde, kvalitet, og dermed økonomi.

- Det er en stor fordel å få mere oljevekster inn i omløpet. Men det må være lønnsomt, og derfor har vi hatt fokus på å øke avlingsnivået og gjøre det mindre risikabelt å dyrke våroljevekster.

Det sier forsker og avdelingsleder Wendy Waalen i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.  Hun har ledet BRAKORN-prosjektet som ble avsluttet i vinter. Med en ny vekstsesong for døra, anbefaler hun korndyrkere å vurdere et bedre vekstskifte. Og at de gjerne tar i bruk kunnskapen fra prosjektet, som foruten egen rapport, også er tilgjengelig i NIBIO POP (lenke) og egen video (under).

Vekstskifte reduserer behovet for kjemisk bekjempelse og er dermed et av de viktigste tiltakene innen integrert plantevern i korndyrkinga. Men det er mange forhold som påvirker og dermed avgjør om det blir en vellykket etablering av oljevekster. Det gjelder både jordart, jordarbeiding, frøkvalitet, sådybde, såmengde, tilgang til næring, temperatur og nedbør etter såing, og angrep av skadedyr.

 

Tidlig såtid

- Det er viktig å få sådd våroljeoljevekster, og spesielt vårraps tidlig. Sistnevnte krever ekstra lang vekstsesong, så man kan fort få problemer med innhøsting hvis man sår for sent, sier Waalen.

Oljevekstene spirer ved lave temperaturer, og tåler også noen minusgrader etter at de har kommet opp. For å utnytte vekstsesongen, bør en derfor så oljevekstene tidlig, men like fullt i lagelig jord, understreker Waalen

Vi får ofte spørsmål om hvor tidlig kan man så. Vi ser at såing ved jordtemperatur ned mot tre grader, gir saktere spiring. Men siden våroljevekster og vårraps tåler noen minusgrader, er det ikke nødvendig å vente til temperaturen er veldig høy før man sår vårraps.

Og hun understreket at kombinasjonen lav temperatur og noe dyp såing kan gi lav oppspiringsprosent. Et annet poeng ved å så tidlig, er å unngå angrep av jordlopper.

Fakta om BRAKORN

BRAKORN-prosjektet (2015 -2019) er finansiert fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og ledet fra NIBIO. Målet har vært å øke lønnsomhet i oljevekstdyrkinga, som en nøkkel til bedre kvalitet og økte avlinger i norsk korndyrking. Prosjektet har derfor vurdert flaskehalser med sådybde, temperatur, såmengder, frøkvalitet og spirekraft, gjødsling, plantehelse og sjukdommer.

vårryps_T_Henriksen.jpg
Åker i full blomst med vårryps. Foto: Trond Henriksen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.