Hopp til hovedinnholdet

Disputerer om gråskimmel og resistens

erfl-20200613-182444

Gråskimmelsopp produserer sporer på nyspirt granplante. Foto: Erling Fløistad

Gråskimmel er kjent for å forårsake betydelige avlingstap i viktige plantekulturer verden over. Katherine Ann Gredvig Nielsen har i sitt doktorgradsarbeid studert fungicidresistens hos gråskimmel. Torsdag disputerer hun ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

Gråskimmel forårsakes av sopper innen slekten Botrytis. Dyrkere i Norge har hatt store utfordringer med å bekjempe gråskimmel, særlig i jordbær og bringebær, og det har vært pekt på at fungicidresistens hos soppen kan være en årsak.

Gråskimmel er kjent for å utvikle resistens mot soppmidler (fungicider). En stor undersøkelse av prøver fra jordbærfelt i Agder i 2016 viste at resistens hos gråskimmelsoppen kan være en mulig årsak til avlingssvikt i jordbær. Dyrkere er avhengige av fungicider med god virkning mot soppen. Målet med dette doktorgradsarbeidet har derfor vært å undersøke resistens hos gråskimmelsoppen, identifisere Botrytis-arter og utforske resistensdynamikk hos Botrytis i jordbær, bringebær og hos gran. Hos gran er gråskimmel en viktig årsak til tap under kjølelagring av småplanter.

– Virkestoffer i fungicidene bindes til proteiner for å ha effekt mot soppen. Når det oppstår mutasjoner i soppgenene som koder for disse proteinene, kan strukturen endres slik at fungicidet ikke lenger kan binde seg. Fungicider som ikke kan binde seg har ikke effekt på soppen og det oppstår resistens mot soppmiddelet, forklarer Katherine Nielsen.

2-Gråskimmel jordbær.JPG
Gråskimmelråte kan gi store avlingsreduksjoner i jordbær. Foto: Katherine Ann G. Nielsen

Smittekilder

Testing for gråskimmel på importerte og norskproduserte småplanteprøver av jordbær viste en tendens til mer resistens i gråskimmel fra importerte planter, men det var flere eksempler på høy resistens i gråskimmel også fra norskproduserte planter.

– Undersøkelsene våre bekrefter at småplanter er en viktig kilde til fungicidresistent smitte i jordbærproduksjon, forteller Nielsen.

Det ble også påvist fungicidresistens hos gråskimmel fra luftprøver, ulike overflater og ugras. Spesielt ugras kan være vertsplanter der Botrytis kan overleve og fortsette å produsere smitte som kan infisere nye hold småplanter.

Multiresistents representerer en trussel mot effektiv bekjemping av gråskimmel ved hjelp av kjemiske midler. Varmebehandling for å redusere Botrytis i småplanter av jordbær hadde god effekt og det finnes muligheter for å anvende denne metoden også i andre produksjonssystemer. Kulturtiltak og andre ikke-kjemiske metoder er viktige for fremtidig bekjempelse av gråskimmel.

Doktorgradsarbeidet konkluderer med at fungicidresistens hos gråskimmelsopp i jordbær, bringebær og gran er utbredt og truer effektiv bekjemping med soppmidler. Men eksempler fra jordbærfelt der dyrkere rapporterte liten grad av gråskimmel-angrep til tross for stor grad av fungicidresistens, viser at kontroll av gråskimmel er mulig.

DISPUTAS

Katherine Ann Gredvig Nielsen (39) er fra Aloha, Oregon i USA. Hun tok master i plantevitenskap i 2017 ved Institutt for plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU.  

Torsdag 3. mars disputerer hun over PhD-avhandlingen «Fungicidresistens og resistensdynamikk i Botrytis -populasjoner i Norge»

 

Tid og sted for prøveforelesning og disputas:

Torsdag 3. Mars 2022, kl.14.15

Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP), Kirkeveien 16, 1430 ÅS

Det er også mulig å følge disputasen digitalt:

https://nmbu.zoom.us/j/63124108635

Doktorarbeidet er støttet av RESISTOPP-prosjektet ved NIBIO, hvor hun også er ansatt. Hovedveileder har vært professor Arne Stensvand (NMBU/NIBIO) og professor May Bente Brurberg (NMBU/NIBIO) har vært medveileder.

Katherine_Nielsen_cropped.jpg
Doktorgradsforskningen til Katherine Ann G. Nielsen vil være viktig i kampen mot gråskimmel. Foto: Erling Fløistad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.