Biografi

Jeg jobber hovedsakelig med fungicidresistens hos Botrytis, gråskimmelsoppen, i frukt og bær. Jeg fulførte mastergrad i plantepatologi ved NMBU i 2017, og er nå ansatt som stipendiat ved Avdeling soppsykdommer i Divisjon for bioteknologi og plantehelse i NIBIO. Doktorgradsarbeid inngår i prosjektet «Plantevernmiddelresistens: Mutasjon, seleksjon og spredning (RESISTOPP).»

Les mer