Biografi

Katie A. G. Nielsen

Jobber med:

  • Soppsykdommer i veksthus
  • Soppmiddelresistens (fungicidresistens)
  • Botrytis

Les mer