Hopp til hovedinnholdet

Brukervennlig webklient sørger for at kart og terreng stemmer

DSC00652_cropped_topp

Jørn Storholt har vært sentral i utviklingen og innføringen av AR5web i norske kommuner. Her står han foran en boligrekke som ennå ikke har kommet inn i kartet. Foto: Hege Ulfeng

AR5web har gjort det superenkelt å registrere arealendringer i kartet over Norges skog- og jordbruksarealer. Nå er webklienten oppdatert og klar for nye registreringer.

Webklienten AR5web ble tilgjengelig for alle norske kommuner våren 2022. Til nå har 250 kommuner gjennomført obligatorisk innføringskurs og 168 kommuner har tatt webklienten i bruk. Jørn Storholt, senioringeniør i NIBIO, har vært sentral i utviklingen og innføringen av AR5web i norske kommuner.

– Siden lanseringen har AR5web blitt brukt til å registrere 13 000 arealendringer, forteller Storholt.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger. Brukerne melder om at klienten er enkel å bruke og at dette reduserer risikoen for feilregistrering. Vi har kommet nærmere målet om å korte ned avstanden mellom kart og terreng, sier senioringeniøren fornøyd.

I dette boligfeltet stemmer ikke kartet med terrenget. De nye boligene har ikke blitt registrert som bebygd areal i AR5. Ved hjelp av <em>AR5web</em> kan det fikses på få minutter. Foto: Hege Ulfeng
I dette boligfeltet stemmer ikke kartet med terrenget. De nye boligene har ikke blitt registrert som bebygd areal i AR5. Ved hjelp av AR5web kan det fikses på få minutter. Foto: Hege Ulfeng

Liten brikke i et omfattende kartsamarbeid

AR5web er en liten brikke i et omfattende norsk kartsamarbeid som server norsk forvaltning. De mest detaljerte kartdataene forvaltes i Felles kartdatabase (FKB). AR5, eller arealressurskart 1:5000, er et av datasettene som forvaltes i FKB. AR5-datasettet inneholder informasjon om Norges jord- og skogressurser, samt annet ubebygd areal under tregrensa, det vil si en stor del av Norges landareal.

Kartdata fra FKB er en forutsetning for kommunal og regional saksbehandling. Når kommuner og fylker skal synliggjøre konsekvensene av utbygging, bruker de kart. Det gjør de også når de utvikler planer for klimatilpasning, naturmangfold, miljø og kulturverdier.

God saksbehandling forutsetter at kartene som blir brukt gjenspeiler virkeligheten best mulig. Da må kartdatabasen være oppdatert. NIBIO har fagansvar for AR5 og samarbeider med kommunene for å holde datasettet oppdatert. Det er her AR5web kommer inn.

På flybildet fra 2022 er boligene fortsatt ikke helt ferdigstilt. Jørn Storholt har lagt inn forslag til ny grense (i rødt), gått opp med gps. Flybilde: © Statens kartverk, Geovekst og kommunene
På flybildet fra 2022 er boligene fortsatt ikke helt ferdigstilt. Jørn Storholt har lagt inn forslag til ny grense (i rødt), gått opp med gps. Flybilde: © Statens kartverk, Geovekst og kommunene

AR5web sørger for et mer oppdatert Norgeskart

AR5web gjør det mye enklere for kommunene å registrere arealendringer i AR5, forteller Storholt.

– Før måtte alle arealendringer legges inn ved hjelp av avansert programvare. Nå kan ansatte uten slik kompetanse legge inn endringene direkte i AR5-originalen i FKB. Dagen etter blir endringene synlige for alle, for eksempel i kartinnsynsløsningene til NIBIO, Gårdskart og Kilden.

Kommunen får inn informasjon om arealendringer fra mange ulike kilder. Når bønder nydyrker et skogområde til fulldyrka jordbruksareal, må de søke kommunen om tillatelse først. Alle byggeprosjekter skal også saksbehandles av kommunen. Arealendringer som ikke plukkes opp via saksbehandlingen, blir synlige på flybilder som tas hvert femte til tiende år.

– Alle disse endringene kan nå registreres i AR5web, så sant de ikke er veldig kompliserte. I noen tilfeller er det derfor nødvendig å bruke mer avansert programvare, forklarer Storholt videre.

– Men oppdateringer og forbedringer er på vei som vil gi flere muligheter i framtiden, lover han.

I AR5-kartet ligger området fortsatt inne som delvis åpen fastmark, delvis skog. Her kan AR5web benyttes for å tegne opp en mer nøyaktig grense mellom bebygd areal og jordbruksareal og endre arealtype fra åpen fastmark og skog til bebygd. Kommende versjoner av AR5web vil også gjøre det mulig å slette overflødige linjer. Kartutsnitt: Kilden.nibio.no.
I AR5-kartet ligger området fortsatt inne som delvis åpen fastmark, delvis skog. Her kan AR5web benyttes for å tegne opp en mer nøyaktig grense mellom bebygd areal og jordbruksareal og endre arealtype fra åpen fastmark og skog til bebygd. Kommende versjoner av AR5web vil også gjøre det mulig å slette overflødige linjer. Kartutsnitt: Kilden.nibio.no.

AR5web og FKB 5.0.

I vår har det imidlertid vært én bestemt oppdatering som har blitt prioritert foran alle andre. Ny versjon av standarden (produktspesifikasjonene) for FKB-data, den såkalte FKB 5.0, er nettopp innført. For at AR5web skulle kunne fortsette å hente og levere kartdata til den nye felles kartdatabasen, har både programmererne og senioringeniøren jobbet på spreng. Etter en måneds nedstenging, åpnet AR5web igjen opp for registreringer 1. juni.

– Brukerne kommer ikke til å merke så mye til denne oppdateringen fordi det meste har skjedd «bak kulissene», men noen få endringer er det også for brukerne, forklarer Storholt.

– NIBIOs nettsider har mer informasjon og «kokebøkene» våre er allerede oppdatert. I tillegg skal vi avholde kurs og webinar for alle kommuner som ønsker å vite mer om hva tilpasningen til FKB 5.0 innebærer for dem, avslutter han.

AR5 - Arealressureskart Webbasert ajourhold Kokebøker
Fakta om Felles kartdatabase (FKB)

FKB er en forkortelse for Felles kartdatabase. Her finnes datasett som beskriver høyde, vann, bygninger, vei, jernbane, flyplasser, bygningsmessige anlegg, ledninger og arealbruk i tettsteder. AR5 inngår også som et viktig datasett i FKB. AR5 beskriver jordbruksareal, skog og flere andre ulike markslag under tregrensa. FKB stiller krav til at datasettene skal være så detaljerte og nøyaktige som mulig, samtidig som de skal dekke mest mulig av landet.

Datasettene i FKB samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene. Geovekst er et samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdataene i Norge. De sentrale Geovekst-partene er Statens kartverk, kommunene, Statens Vegvesen, Energibedriftene, Telenor, og landbruket. NIBIO representerer landbruksparten nasjonalt i Geovekst.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.