Webbasert ajourhold - AR5web

NIBIO har utviklet en nettløsning for et enklere ajourhold av AR5.

Om kontinuerlig ajourhold Kokebøker
Stikkord:

 • For ajourhold av AR5 i Sentral FKB
 • Nettapplikasjon tilpasset desktop
 • Fungerer kun «online», ikke «offline»
 • Trenger ikke ekstra programvare (plugin-moduler)
 • Fungerer i flere nettlesere (Chrome, Edge, Firefox, Safari)
 • Enkel dialog – få valg (begrenset funksjonalitet)
 • Karttekniske feil og egenskapskapsfeil vil ikke oppstå
 • Supplement til kommunens offisielle kartverktøy
 • Erstatter ikke kraftig kartverktøy (GISLINE, WinMap)

NIBIO har utviklet en nettløsning, AR5web, som skal gjøre det enklere for kommunene å ajourholde AR5.

Målet med AR5web er at ansatte uten kompetanse i ordinære kartverktøy, skal kunne legge inn registreringer knyttet til egen saksbehandling. 

Innføring av AR5web vil ikke endre på kommunens ansvar for kontinuerlig ajourhold i henhold til det som er avtalt i Geovekst-samarbeidet.

 • Kompliserte registreringer bør utføres i kommunens offisielle kartverktøy.
 • Oppdateringer knyttet til endringer som faller utenfor landbruksforvaltningens ansvarsområde, må fremdeles utføres av kommunens geodataavdeling.

Bruk av AR5web påvirker kommunens ajourholdsrutiner. Det er derfor viktig at rutinebeskrivelsen for AR5 blir oppdatert. Se mal for rutinebeskrivelse nederst på siden Kontinuerlig ajourhold, se lenke til venstre.

Kurs

Neste kurs:

12. juni, kl. 09.00 - 10.30

26. juni, kl. 09.00 - 10.30

15. august, kl. 09.00 - 10.30

Landbrukskontor som ønsker å ta i bruk løsningen/ melde seg på kurs, kontakter geodataleder hos Statsforvalteren eller NIBIO direkte. (Jørn Storholt, jps@nibio.no, Kristin Holm, krh@nibio.no eller gisdrift@nibio.no). 

For å få tilgang til AR5web etter kurset, må alle ha en personlig bruker (brukernavn/passord) til Sentral FKB. Kontakt fylkeskartkontoret for å få bruker, se brukerstøtte SFKB

SFKB-brukernavnet sendes til NIBIO.
Husk: Ikke send passordet til NIBIO eller andre.

Brukerveiledning

Brukerhåndbok ("kokebok") og opplæringsvideoer finner du på siden Kokebøker, se lenke til venstre. 

Ny kokebok kom 1.6.2024. Her er en ny kommando for å slette flater beskrevet.

Status

AR5web ble satt i drift i 2021. Per 1. juni 2024 har 290 kommuner tilgang til løsningen. Av disse har 228 kommuner tatt i bruk AR5web

Nedenfor finner du:

 • Oversikt over kommuner som har tilgang til AR5web.
 • Kart som viser oppdateringer utført i løsningen.

 

Landbrukets geodataledere hos Statsforvalteren

0.039 MB pdf

Kommuner som har tilgang til AR5web per 1.6.2024

0.215 MB pdf

Kart som viser oppdateringer gjort i AR5web, per 1.6.2024

0.152 MB pdf