Kokebøker

Kontinuerlig ajourhold av AR5 skjer i kommunens eget kartverktøy eller i NIBIO sin webklient "AR5web". Her finner du kokebøker og annet hjelpemateriell tilpasset forskjellige kartverktøy.

Bruk kokebok ved ajourhold!

Kokebøkene og tilhørende materiell oppdateres ved endringer i kartstandard, kartverktøy og rutiner.
Sjekk versjon (dato) og last ned oppdatert materiell.

 

Se også opplæringsvideoer lenket opp til venstre!

NB!
Ny kartstandard,  FKB 5.0, er nettopp innført. 

Kokebøkene for AR5web og GISLINE er allerede oppdatert til FKB 5.0. 

Kokeboka for WinMap og opplæringsvideoene på Youtube er IKKE oppdatert. 

Nye versjoner av disse vil forhåpentligvis komme i løpet av sommeren.

Kokebøker:

 

Kokebok for sentralt ajourhold i AR5web, versjon 1.6.2023

3.292 MB pdf

Kokebok for sentralt ajourhold i GISLINE, versjon 1.6.2023

2.595 MB pdf

Kokebok for sentralt ajourhold i WinMap, versjon 10.9.2020

2.54 MB pdf

Tegneregler og annet materiell:

Tegneregler for ajourhold i GISLINE, versjon 1.6.2023

0.007 MB zip

Symboler (font) for AR5

0.011 MB ttf

Lovlige kombinasjoner AR5

0.646 MB pdf