Kokebøker

Kontinuerlig ajourhold av AR5 skjer i kommunens eget kartverktøy eller i NIBIO sin webklient "AR5web". Her finner du kokebøker og annet hjelpemateriell tilpasset AR5web og GISLINE. Kommuner som benytter WinMap i ajourhold av AR5, må kontakte Norconsult Digital for å få veiledning og hjelp.

Bruk kokebok ved ajourhold!

Kokebøkene og tilhørende materiell oppdateres ved endringer i kartstandard, kartverktøy og rutiner.
Sjekk versjon (dato) og last ned oppdatert materiell.

Se også opplæringsvideoer lenket opp til venstre!

 

NB!
Ny kartstandard,  FKB 5.0, ble innført i mai 2023.

Kokebøkene for AR5web og GISLINE er oppdatert til FKB 5.0. 

Opplæringsvideoene på Youtube er foreløpig IKKE oppdatert til ny standard.

Kokebøker:

 

Kokebok for sentralt ajourhold i AR5web, versjon 1.6.2024

3.533 MB pdf

Kokebok for sentralt ajourhold i GISLINE, versjon 1.6.2023

2.595 MB pdf

Tegneregler og annet materiell:

Tegneregler for ajourhold i GISLINE, versjon 1.6.2023

0.007 MB zip

Symboler (font) for AR5

0.011 MB ttf

Lovlige kombinasjoner AR5

0.646 MB pdf