Hopp til hovedinnholdet

Setter taksonomi på dagsorden

mg202304_DSC03246

- Taksonomi er ikke kunnskap du kan lese deg til. For å bli god til å bestemme dyr må du jobbe med materialet over tid. Dette er en type erfaringslæring som du må drive med lenge før du blir ordentlig god, sier spesialrådgiver Torstein Kvamme. Foto: Morten Günther

I midten av mars var noen av Europas fremste barkbilleeksperter samlet til fagseminar hos NIBIO på Ås. – Det er viktig å sette den tradisjonelle taksonomien på dagsorden, mener spesialrådgiver Torstein Kvamme.

Bakgrunnen for samlinga var å styrke det eksisterende europeiske nettverket av barkbilleforskere som er opptatt av klassifikasjon - taksonomi, faunistikk og nomenklatur – de gamle basisfagene innen zoologien.

– Det er faktisk ikke så mange taksonomer igjen, forteller Kvamme. Innenfor barkbiller er vi en ganske liten gjeng av godt voksne, litt nerdete forskere. Denne gjengen treffes ikke like ofte som forskerne som jobber med den anvendte delen – det vil si bekjempelse, populasjonsmodeller og slike ting.

Mange av deltagerne på seminaret var forskere som sammen og hver for seg, har studert og beskrevet nye arter for vitenskapen.

Fra venstre: Lawrence Richard Kirkendall (Universitetet i Bergen, Norge/USA), Mathias Just Justesen (Københavns Universitet, Danmark), Massimo Faccoli (Universitetet i Padova, Italia), Åke Lindelöw (Sveriges Lantbruksuniversitet/Sverige), Boris Hrasovec (Universitetet i Zagreb/Kroatia), Torstein Kvamme (NIBIO/Norge) og Miloš Knížek (Forestry and Game Management Research Institute/Tsjekkia). Foto: Morten Günther
Europeiske barkbilleeksperter samlet på Ås. Fra venstre: Lawrence Richard Kirkendall (Universitetet i Bergen, Norge/USA), Mathias Just Justesen (Københavns Universitet, Danmark), Massimo Faccoli (Universitetet i Padova, Italia), Åke Lindelöw (Sveriges Lantbruksuniversitet/Sverige), Boris Hrasovec (Universitetet i Zagreb/Kroatia), Torstein Kvamme (NIBIO/Norge) og Miloš Knížek (Forestry and Game Management Research Institute/Tsjekkia). Foto: Morten Günther

Tradisjonell taksonomi og moderne DNA-studier må gå hånd i hånd

– Noen tror at man kan droppe de tradisjonelle fagene og bare satse på molekylærbiologi og DNA-studier. Det er ikke sant. Vi trenger begge deler, understreker Kvamme.

– For det første er det veldig mange ting man ikke kan svare på kun ved hjelp av DNA. For eksempel kan man ikke si noe om et individs atferd eller detaljerte utseende. Man må alltid ha noe å sammenligne med. Hvis man f.eks. skal kunne knytte en DNA-sekvens til en bestemt art eller underart, må noen ha beskrevet denne arten først. Eksempelvis er bruken av vitenskapelige navn regulert av internasjonale regler. Navnene knytter seg til den klassiske taksonomien og ikke DNA-sekvensene. Derfor er den klassiske taksonomien viktig.

– Det magiske er imidlertid at vi nå faktisk har to uavhengige metoder som kan supplere hverandre. Disse er helt uavhengige og kan brukes til å teste hverandre.

– Dette har allerede ført til store endringer i systematikken, og vil føre til flere store endringer i fremtiden. Ikke minst når det gjelder systematikk på slekts-, familie- og ordensnivå, har DNA-studier spilt en vesentlig rolle for å reorganisere systemene.

Spesialrådgiver Torstein Kvamme studerer barkbiller fra NIBIOs samlinger. Foto: Morten Günther
Spesialrådgiver Torstein Kvamme studerer barkbiller fra NIBIOs samlinger. Foto: Morten Günther

Er taksonomer en utdøende rase?

Den moderne taksonomien startet med Carl Linnaeus i 1758. Han klargjorde artsbegrepet og laget et system for navnsetting og klassifikasjon av arter.

– Å jobbe med taksonomi er mye mer enn bare å kunne klassifisere, forteller Kvamme. Det vil omfatte morfologi, disseksjon og forståelse av nomenklaturregler. Man må tilbringe mye tid i samlinger; i tillegg må man like å være en del i felt.

– Å jobbe i naturhistoriske samlinger kan fort være en litt introvert, langsom ting, forklarer Kvamme. Taksonomi er ikke kunnskap du kan lese deg til. For å bli god til å bestemme dyr må du jobbe med materialet over tid. Dette er en type erfaringslæring som du må drive med lenge før du blir ordentlig god. Derfor tar det nok litt tid før det blir ordentlig gøy også.

Kanskje det er derfor det ikke så lett å rekruttere nye folk til dette faget?

2023-04-20 13.01.38-1.jpg
Et utvalg individer av arten tolvtannet barkbille (Ips sexdentatus) i NIBIOs samlinger. Foto: Morten Günther

Mange nye arter venter på å bli beskrevet

Til stede på samlinga var også taksonom Lawrence R. Kirkendall som blant annet er ekspert på barkbiller og nærbeslektede grupper i Nord- og Sør-Amerika. Amerikaneren er tilknyttet Universitetet i Bergen.

Kirkendall fortalte at han trolig har minst 200 nye arter for vitenskapen liggende på kontoret. Disse er ennå ikke beskrevet.

Gruppen sylinderborere (Platypodinae) ble inntil nylig regnet som en nært beslektet gruppe til våre barkbiller. Nå viser imidlertid DNA-analyser at de kanskje ikke er så nært beslektet likevel. Sylinderborere finnes ikke i Norge, men én art, Platypus cylindrus, forekommer i Sverige.

Amerikaneren Lawrence R. Kirkendall er blant annet ekspert på barkbiller og nærbeslektede grupper i Nord- og Sør-Amerika. Foto: Morten Günther
Amerikaneren Lawrence R. Kirkendall var en av deltagerne på seminaret. Han er blant annet ekspert på barkbiller og nærbeslektede grupper i Nord- og Sør-Amerika. Foto: Morten Günther

Nye arter å finne – også i Skandinavia

Kvamme mener at det også her i Skandinavia finnes nye arter som ennå ikke er beskrevet.

– Vi har jo allerede funnet flere, f.eks. en ny «arktisk» barkbilleart. Merkelig nok også i grupper som tidligere har vært veldig godt studert. Mange tenker nok at det ikke er så mye nytt å finne, siden de fleste grupper er godt undersøkt i vår del av verden.

– I tropiske og subtropiske strøk er det massevis, nesten uendelig mange arter som ennå ikke er beskrevet. I tillegg er det fortsatt mulig å finne fram til nye arter ved å finkjemme de naturhistoriske samlingene rundt omkring i verden. Det er massevis av jobb å gjøre for fremtidens taksonomer, avslutter Kvamme - som ikke har tenkt å kaste inn årene riktig ennå.

15.jpg
Stor granbarkbille (Ips typographus). Foto: Karsten Sund
Stor granbarkbille (Ips typographus). Foto: Karsten Sund

 

Granbarkbillen
Systematikk

Systematikk i biologi er inndelingen av alle livsformene på jorda i grupper som arter, slekter, familier og ordener. Dette er et hierarkisk system der en eller flere arter hører til en slekt, en eller flere slekter hører til en familie, og så videre. For eksempel hører arten stor granbarkbille (Ips typographus) til slekten Ips som igjen tilhører underfamilien barkbiller i familien snutebiller, Curculionidae. 

Fagfeltet systematikk omfatter også metodene som brukes for å sortere jordas biologiske mangfold i ulike grupper. Målet med systematikk i biologien er å systematisere kunnskapen om organismene som finnes på jorda. En felles systematikk gjør det mulig å kommunisere presist om:

  • nye arter som oppdages for vitenskapen
  • hvilke arter som er utrydningstruet
  • hvilke arter som er funnet på et geografisk område
  • hvilke arter som er i nær slekt med hverandre

Klassifikasjon og taksonomi står sentralt i arbeidet med å systematisere livet på jorda.

Kilde: www.snl.no

Barkbillesituasjonen i Europa

Siden tørkesommeren 2018 har flere land i Sør- og Mellom-Europa vært plaget av store billeangrep av stor granbarkbille (Ips typographus). Angrepene har vært særlig store i Tsjekkia og Sør-Tyskland. Dessuten har stormfellinger ført til store angrep i Sverige. I tillegg til angrep på gran har det vært angrep på furu. Selv om flere arter har vært involvert, er det stor granbarkbille som har gjort størst skade totalt sett. Denne arten kan også angripe furu, men disse angrepene blir sjelden veldig store.

– Så langt er det stort sett stor granbarkbille som har gjort skade her i Norge. Men, under gitte situasjoner kan også andre barkbillearter spille en rolle sammen med stor granbarkbille og forsterke angrepene. Hva som skjer når klimaet endrer seg tør ikke Torstein Kvamme svare på.

– En utfordring er at man mange steder har plantet gran på steder der gran egentlig ikke egner seg så godt. Det kan gå bra i mange år, men plutselig oppstår en ekstremsituasjon som tar knekken på hele bestander. Vi har denne utfordringen i Norge også, blant annet i Vestfold.

– I Romania har de eksempelvis hatt store angrep av dobbelttannet barkbille (Ips duplicatus) i granbestand som var plantet utenfor det som var artens naturlige område.

– I Tsjekkia hadde de enkelte år så store angrep at de ikke fikk drevet ut den skogen som var drept. Det påvirket også råvaremarkedet. Faktisk kostet det mer å få drevet ut tømmeret, enn det man fikk for det ved salg. Hvis du skal få utnyttet tømmer fra skog som er drept av barkbiller, er det viktig å få tømmeret raskt ut, understreker Kvamme.

– Dersom tømmeret blir stående over en sesong, blir kvaliteten kraftig redusert og prisen deretter.

 

Gunstig for biodiversitet

– Barkbilleangrep er negativt for skogeieren, men positivt for alle følgeartene forteller Kvamme. En skikkelig booster for biodiversiteten. Man kan si at granbarkbillen opptrer som en boksåpner. De artene som er avhengig av gran, men ikke er i stand til å drepe trærne selv, vil profitere på billeangrep.

Likevel var det skadene som fikk størst oppmerksomhet på fagseminaret.

Trær høstet etter barkbilleangrep sør i Tsjekkia. Foto: matunka / iStock
Trær høstet etter barkbilleangrep sør i Tsjekkia. Foto: matunka / iStock
Torstein Kvamme studerer International Code of Zoological Nomenclature. Foto: Morten Günther
Torstein Kvamme studerer "International Code of Zoological Nomenclature" (ICZN) -  de offisielle standardene og forskriftene for systematisk navngiving (nomenklatur) av dyr, som for eksempel arter, slekter og familier. Foto: Morten Günther

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.