Hopp til hovedinnholdet

Generasjoner/utvikling

barkbiller_generasjoner

I dag gjennomfører stor granbarkbille vanligvis én generasjon per år i Norge. Med et varmere klima kan store deler av Sør-Norge få høye nok temperaturer til at billene kan gjennomføre to generasjoner per år. Allerede nå ser vi slike betingelser i enkelte områder, slik som rundt Oslofjorden (Økland m.fl. 2021). En overgang fra én til to generasjoner vil kunne gi økte barkbilleskader i norske skoger fordi billene da får to angrepsperioder hver sommer.

Dette kartet viser et anslag av hvor langt stor granbarkbille har kommet i utviklingen av en første, og eventuelt andre, generasjon (kartet oppdateres mandag, onsdag og fredag hver uke).

Kartet er basert på en temperaturmodell som beregner utviklingstiden fra egg til voksen granbarkbille (Wermelinger & Seifert 1998, Lange m.fl. 2009). Modellen har vist bra samsvar med tidspunkt for fullføringen av første generasjon i Norge (Krokene 2011), men hvor mange biller som faktisk starter en andre generasjon er også styrt av andre faktorer enn temperatur. Feltstudier i Sverige tyder på at andelen biller som starter en andre generasjon er størst i sør og avtar mot nord (Fritscher & Martin Schroeder 2022).

Kartet viser fem stadier:

  • Vår-flukt startet: overvintrende biller produsert året før flyr og starter en ny generasjon
  • 1. gen. larver ferdig: larver fra første generasjon («sommer-generasjonen») er ferdig utviklet
  • 1. gen. ferdig/sommer-flukt: første generasjon («sommer-generasjonen») er ferdig utviklet og flyr og starter en ny generasjon
  • 2. gen. larver ferdig: larver fra andre generasjon («høst-generasjonen») er ferdig utviklet
  • 2. gen. ferdig: andre generasjon («høst-generasjonen») er ferdig utviklet

Angrep og skader på trær kan først skje når overvintrende biller flyr tidlig i sesongen (vår-flukt). Avkommet til disse billene er ferdig utviklet midt på sommeren («sommer-generasjonen») og holder seg under barken fram til overvintring dersom det bare er én generasjon per sesong. Dersom været er varmt kan imidlertid «sommer­generasjonen» ha en egen fluktperiode som gir opphav til en andre generasjon («høst-generasjonen») (1. gen. ferdig). Det er denne flukten som kan gi økt angrep og skade i granskogen. Vellykket overvintring for andre generasjon forutsetter at billene har rukket å bli ferdig utviklet (2. gen. ferdig), siden larver og pupper har høy vinterdødelighet.

 

Referanser - Se også under "Publikasjoner" nederst på siden.

Fritscher, D. & Schroeder, M. 2022. Thermal sum requirements for development and flight initiation of new generation spruce bark beetles based on seasonal change in cuticular colour of trapped beetles. Agricultural and Forest Entomology 24: 405-442. doi https://doi.org/10.1111/afe.12503.

Wermelinger B. & Seifert M. 1998. Analysis of the temperature dependent development of the spruce bark beetle Ips typographus (L.) (Col., Scolytidae). Journal of Applied Entomology 122: 185-191.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten

Publikasjoner

To document

Abstract

Overgang fra en til to generasjoner av stor granbarkbille med varmere klima vil kunne øke mengden av skader i norske skoger på grunn av to angrepsperioder. Sommertemperaturene i Norge har vært økende siden 1970-tallet og en utviklingsmodell for stor granbarkbille basert på temperatursummer viser økt hyppighet av to fullførte generasjoner i de varmeste lokalitetene de siste tiårene. Mens feltstudier og utviklingsmodellen fra Sør-Norge i den varme sommeren 1975 viste at granbarkbillen ikke rakk å fullføre en påbegynt andre generasjon, viste utviklingsmodellen full gjennomføring av to generasjoner for flere barkbilleangrepne lokaliteter i Vestfold i 2020. I disse lokalitetene observerte vi også fullt utviklete granbarkbiller under barken i november...