I dag gjennomfører stor granbarkbille vanligvis en generasjon per år i Norge. Med et varmere klima kan en økende del av landet få høye nok temperaturer til at billene kan gjennomføre to generasjoner per år. Allerede nå ser vi slike betingelser i gunstige områder, slik som rundt Oslofjorden (Økland m.fl. 2021). En overgang fra en til to generasjoner vil kunne gi økte barkbilleskader i norske skoger fordi billene da får to angrepsperioder hver sommer.

Dette kartet viser hvor langt stor granbarkbille har kommet i utviklingen av en første og eventuelt andre generasjon gjennom sesongen (kartet oppdateres onsdag hver uke).

Kartet er basert på en temperaturmodell som beregner utviklingstiden for stadiene fra egg til voksen granbarkbille (Wermelinger & Seifert 1998, Lange m.fl. 2009). Modellen har vist bra samsvar med norske forhold (Krokene 2011).

Kartet viser fem stadier:

  1. Flukt av overvintrende biller produsert året før
  2. Larver fra første generasjon («sommer-generasjonen») er ferdig utviklet
  3. Flukt av første generasjon («sommer-generasjonen»)
  4. Larver fra andre generasjon («høst-generasjonen») er ferdig utviklet
  5. Andre generasjon («høst-generasjonen») er ferdig utviklet

 

Angrep og skader på trær kan først skje når overvintrende biller flyr tidlig i sesongen (1). Avkommet til disse billene er ferdig utviklet midt på sommeren («sommer-generasjonen») og holder seg under barken fram til overvintring dersom det bare er en generasjon per sesong. Dersom været er varmt kan imidlertid «sommer­generasjonen» ha en egen fluktperiode som gir opphav til en andre generasjon («høst-generasjonen») (3). Det er denne flukten som kan gi økt angrep og skade i granskogen. Vellykket overvintring for andre generasjon forutsetter at billene har rukket å bli ferdig utviklet (5), siden larver og pupper har høy vinterdødelighet.

 

Referanser

Krokene, P. 2011. Granbarkbillens utviklingshastighet i liggende grantrær. Prosjekt barkbilleutvikling 2010. Oppdragsrapport fra Skog og landskap 17: 1-10.

Lange, H., Økland, B. & Krokene, P. 2006. Thresholds in the life cycle of the spruce bark beetle under climate change. Interjournal for Complex Systems 1648: 1-10.

Wermelinger B. & Seifert M. 1998. Analysis of the temperature dependent development of the spruce bark beetle Ips typographus (L.) (Col., Scolytidae). Journal of Applied Entomology 122: 185-191.

Økland, B., Lange, H., Krokene, P., Buran, R. & Finne, E. A. 2021. Fra en til to generasjonergranbarkbille i Norge? Statusanalyse med data fra klekking og barkbilleovervåkingen. NIBIO rapport 7 (106). 21 s + appendiks.

KONTAKTPERSON

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten