Plantesjukdommer

Sjukdommer hos planter kan være forårsaket av sopp, bakterier og virus. NIBIO har den største samlede fagkompetansen på plantesjukdommer i Norge, og våre forskere utfører forsknings-, overvåkings- og forvaltningsoppgaver innenfor jord- og hagebruk, skogbruk og grøntarealer.

ef-20120217-152904
Foto: Erling Fløistad

Plantesjukdommer er et hovedområde innen tema plantehelse. Plantesjukdommer fører hvert år til store økonomiske tap på grunn av reduserte avlinger og redusert kvalitet på produkter. Avlingstap fører indirekte til unødvendig miljøbelastning og karbonutslipp. Plantesjukdommer kan vi dele inn i tre hovedgrupper: sjukdommer forårsaket av sopp og sopplignende organismer, bakterier og virus.

NIBIO arbeider med identifikasjon av skadegjørerne, biologien til disse, hvordan vi kan unngå skader og tiltak for å motvirke effekter av skadegjørerne.

Resultatene formidler vi som råd til næring og forvaltning, og som vitenskapelige rapporter og publikasjoner som er åpne for alle interesserte. Vi samarbeider med fagfolk og forskere i inn og utland, og deltar i internasjonalt samarbeid. Mange utfordringer har vi felles med andre land. En del sjukdommer er nykommere som følge av økt internasjonal handel og klimaendringer.