Optisk og kjemisk sensor-teknologi mot ugras og soppsykdommer

Når ugras har begynt å spire eller værforholdene er gunstig for soppangrep, vurderer bonden planteverntiltak for å unngå avlingstap. Hvis det er behov for plantevernmidler, blir vanligvis hele åkeren behandlet likt, dvs. breisprøytet

Parastagonospora nodorum sporulering
Parastagonospora nodorum sporulering. Foto: Andrea Ficke

Det kan imidlertid være stor variasjon i ugrasmengde og soppangrep i en og samme åker. Ved breisprøyting og flekkvis utbredelse av skadegjører, blir plantevernmiddel brukt unødvendig på deler av åkeren.

For å tilrettelegge for smart, behovstilpasset eller steds-spesifikt plantevern, trengs sensor-teknologi som kan oppdage skadegjørerne i felt.

Les mer om presisjonstiltak mot ugras