Optisk og kjemisk sensor-teknologi mot ugras og soppsykdommer

Når ugras har begynt å spire eller værforholdene er gunstig for soppangrep, vurderer bonden planteverntiltak for å unngå avlingstap. Hvis det er behov for plantevernmidler, blir vanligvis hele åkeren behandlet likt, dvs. breisprøytet

Parastagonospora nodorum sporulering
Parastagonospora nodorum sporulering. Foto: Andrea Ficke
KONTAKTPERSON