Hopp til hovedinnholdet

Lede bort vannet

055
Vedlikehold av hydrotekniske installasjoner er viktig for å unngå overflateavrenning og økt erosjon. Foto: Atle Hauge. 
Selv om det iverksettes tiltak for å fordrøye vannet og sørge for bedre infiltrasjon, vil det også bli nødvendig med tiltak som leder vannet bort fra jordbruksarealet, ikke minst ved langvarig regnvær. Vedlikehold og oppgradering av hydrotekniske installasjoner vil derfor bli stadig med viktig. Vi har egen side for Hydroteknikk:
Gå til siden om Hydrotekniske tiltak
I tillegg til tradisjonelle grøftesystem kan avskjæringsgrøfter på oversiden av eller langs åkeren/enga lede vannet ut i vassdragene. og derved hindre overvann og erosjon på åker.
Grøfting kan endre hydrologien i et område og det er viktig å være klar over at dette kan forverre flomproblemer nedstrøms. Grøfting kan derfor med fordel kombineres med fordrøyningsbasseng og areal avsatt til oversvømmelser ved flom. I hvert enkelt tilfelle bør vassdraget som helhet studeres.