Svalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv er verdens største sikkerhetslager for frø av planter som brukes til matproduksjon og landbruk. Frøhvelvet åpnet i 2008 og etter 15 års drift har over hundre genbanker deponert ca. 1,3 millioner sikkerhetskopier av frøprøver bevart i genbanksamlinger ulike steder i verden.

Svalbard globale frøhvelv
Foto: Åsmund Asdal
235_DSC2728.jpg
Frøhvelvet består av en lang tunell, en tverrhall med dører inn til tre frølagerrom. Det første rommet er fyllt opp med 2880 kasser med frø og det er fortsatt god plass til nye frøkasser i de to andre rommene. Foto: Riccardo Gangale

 

20221012-DSC00940-cropped.jpg
Frøhvelvet er et populært og spektakulært turmål på Svalbard, både for turister og for besøkende forskere, politikere og organisasjoner. Her fra Utenriksdepartementets arrangement for ambassadører med kontor i Oslo i oktober 2022. En del ambassadører var med å legge inn frø fra sine land, og alltid er media fra ulike steder i verden til stede når det legges inn nye frø. Foto: Sara Landqvist

 

snörök1.jpg
Svalbard er et kaldt og værhardt sted, langt borte fra andre genbanker og med sin gode infrastruktur er Longyearbyen et ideelt sted å lagre sikkerhetskopier av frø som er bevart i genbanksamlinger andre steder i verden. Foto: Jonatan Jacobson

 

Frøhvelvet er bygget og eid av den norske stat, og driftes i et samarbeid mellom det Norske landbruks- og matdepartement, den internasjonale organisasjonen Global Crop Diversity Trust og Nordisk genressurssenter, NordGen. Alle genbanker som oppfyller noen minimumsbetingelser og signerer en deponeringsavtale er invitert til, uten kostnader, å legge sikkerhetskopier av sine frøsamlinger i Frøhvelvet.

Understreker betydningen av frø

I tillegg til å sikre genressursene, har Frøhvelvet på Svalbard etter hvert blitt et viktig og godt kjent symbol for viktigheten av å bevare plantemangfold og genmateriale. Hvert år drar tusenvis av turister og andre fra hele verden opp til Frøhvelvet for å ta dette unike anlegget nærmere i øyesyn. Frøhvelvet har blitt den mest besøkte turistattraksjonen på Svalbard.

Frøene i Frøhvelvet eies av genbankene som har deponert dem, og bare disse har tilgang til frøene. Dersom en genbank på grunn av krig eller konflikt, naturkatastrofer, brann eller annet skulle miste frø eller tilgangen til dem, kan de umiddelbart få frøene tilbake fra «bankboksen» på Svalbard.

Full åpenhet

For å sikre tilliten til Frøhvelvet er virksomheten åpen og transparent. Den såkalte Frøportalen (se lenke nederst på siden) inneholder søkbare opplysninger om alle frøprøver som til enhver tid er bevart, hvilke arter som er deponert, hvor frøene er samlet inn og hvilken genbank som har deponert dem. Et internasjonalt rådgivende panel med representanter for genbanker og internasjonale organisasjoner inspiserer Frøhvelvet med 2-3 års mellomrom og gir råd om driften. Og alle kan via sin datamaskin ta en virtuell tur inn i Frøhvelvet for å se hvordan det ser ut (se lenke nederst på siden)

Ligger trygt langt inne i fjellet

Frøhvelvet ligger 130 m.o.h. i fjellsiden opp mot Platåfjellet, nær flyplassen i Longyearbyen. Det består av en portalbygning, som er synlig fra utsiden, en lang tunell som leder inn til en tverrgang med dører inn til tre frørom ca. 100 meter inne i fjellet. Hvert av rommene har kapasitet til å lagre ca. 1,5 millioner frøprøver.
 

Tegning-Frøhvelv.jpg
Tegning av frøhvelvet. Landbruks- og matdepartementet

 

Permafrost i grunnen på Svalbard sikrer at temperaturen holder seg under 0, på ca 3-4 minusgrader. I tillegg er Frøhvelvet utstyrt med et avansert kjøleanlegg som bringer temperaturen i frørommene ned til minus 18 OC, som er den temperaturen som anbefales for langtidsbevaring av frø i genbanker. Frøhvelvet er således sikret mot klimaendringer, men strømforbruket kan øke når klimaet på Svalbard blir varmere. Svalbard vil likevel alltid forbli et kaldt sted som er velegnet for lokalisering av et slikt hvelv.

Høyt sikkerhetsnivå

Med tanke på de store verdiene som er lagret i Frøhvelvet er nivået på sikkerhetstiltak høyt. Ingen besøkende får lov til å bli med inn i hvelvet og det er installert avanserte låsesystemer, overvåkningskameraer og alarmer. God infrastruktur og offentlige institusjoner i Longyearbyen sikrer høy beredskap om uforutsette hendelser skulle oppstå. Statsbyggs faste personale på Svalbard overvåker at tekniske installasjoner fungerer som de skal.

Viktig å bevare frø flere steder

Historien om genbanken i Aleppo og om frøene derfra som ble tatt ut illustrerer betydningen av Frøhvelvet og hvor viktig det er at frø og genressurser sikres på flere steder (se artikkel nedenfor). Vi må håpe at ingen genbanker opplever noe lignende igjen. Samtidig som vi vet at mange genbanker har mistet genmateriale i brann, oversvømmelse, opprør og konflikter, eller på grunn av mangel på penger til å betale strømregningen, frø som dessverre ikke har vært duplisert i Frøhvelvet eller andre steder.

En oppfordring til å sikre genbanksamlinger og et tilbud om å lagre frø i Svalbard globale frøhvelv går hvert år ut til flere hundre genbanker verden over. Frøhvelvet samarbeider med FAO og dennes Kommisjon for genressurser og med Den internasjonale plantetraktaten om å oppfordre til å sørge for back-up bevaring av genmateriale og om å gjøre tilbudet på Svalbard kjent. Økonomisk støtte til genbanker i utviklingsland som vil deponere frø i Frøhvelvet er tilgjengelig fra ulike ordninger og programmer administrert av Crop Trust og av Plantetraktaten.