Offisiell statistikk om bevaringsverdige husdyrraser

NIBIO produserer årlige statistikker om status og trender for genetiske ressurser for mat og landbruk i Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter. Et utvalg av statistikk om bevaringsverdige husdyrraser fra Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter inngår i Nasjonalt statistikkprogram og publiseres her på nettsidene 1. mars hvert år. Offisiell statistikk fra NIBIO utvikles, utarbeides og formidles i henhold til Statistikklovens §5 på en faglig uavhengig, upartisk, objektiv, pålitelig og kostnadseffektiv måte. NIBIO følger retningslinjene for objektivitet og uavhengighet i offisiell statistikk slik de er nedfelt i Eurostats retningslinjer europeisk statistikk (European Statistics Code of Practice).

Statistikken om bevaringsverdige husdyrraser fra Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter som inngår i Nasjonalt statistikkprogram er:

  • antall avlskyr av de bevaringsverdige storferasene
  • antall ammekyr og melkekyr av de bevaringsverdige storferasene
  • antall avlssøyer av de bevaringsverdige sauerasene
  • antall avlsgeit av norsk kystgeit
  • antall fødte føll av de norske hesterasene.

 

Status for norske husdyrraser - Storfe Status for norske husdyrraser - Sau og geit Status for norske husdyrraser - Hest