Hopp til hovedinnholdet

Technosol

Kartutsnitt_Technosol

Arealene med grå skravur er kartlagt i jordgruppa Technosol. Dette er menneskeskapt jord som består av fyllmasser fra anleggsvirksomhet, industri, masseuttak og lignende. Kartutsnitt fra Kilden.nibio.no

Technosol er menneskeskapt jord og navnet henspeiler på at opphavet er tilførsel av ulikt teknisk materiale

Karakteristikk

Mineraljord som består av fyllmasser (ikke matjord) med mektighet på minst 50 cm.

Egenskaper

  • Svært varierte jordsmonnegenskaper
  • Egenskapene er avhengige av hva slags materiale som er tilført

Technosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

Publikasjoner