Hopp til hovedinnholdet

Stagnosol

ST_sisv
Bildet viser jord som har et typisk fargemønster for jordgruppa Stagnosol. Jorda er periodevis vannmettet av stagnerende overflatevann. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Stagnosol kommer fra det latinske verbet stagnare som betyr å oversvømme. Navnet viser til jordsmonn som har problemer med å drenere bort overflatevann.

Karakteristikk

Karakteristisk for dette jordsmonnet er at vann fra overflata hoper seg opp og blir stående i sprekker og porer innen 50 cm dybde i perioder etter regnvær, snøsmelting eller andre forhold med mye vann. Når oksygenet i vannet er oppbrukt, blir det dannet et reduserende miljø. Jern vil gå over til sin reduserte form som gir jorda i sprekker og porer en gråblå eller lys farge.

Jorda som omgir de periodevis vannmettede sprekkene og porene har tilstrekkelig med oksygen – har ikke tegn til vannopphopning – og er brun. Dette fargemønstret er karakteristisk for Stagnosols.

Årsaken til at overflatevann stagnerer i jorda kan være at tette sjikt hindrer vanntransporten nedover i jorda, eller at hele jordsmonnet er tett slik at vanntransporten nedover går svært langsomt.


Egenskaper

  • Liten evne til å bli kvitt overflødig vann. Dette skyldes ofte høyt innhold av silt og/eller leir sammen med dårlig utviklet jordstruktur.
  • Ofte næringsrik jord som med effektive dreneringstiltak kan være svært produktiv jordbruksjord.
  • Rett valg av jordarbeidingsmetode og tidspunkt for jordarbeiding er viktige tiltak for å redusere risikoen for pakking, avrenning og erosjon.

Stagnosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

 

Publikasjoner

To document

Abstract

Stagnosol er jordsmonn som er periodevis vannmettet av overflatevann. Arealer med denne jorda er ofte svært produktive, men det er behov for velfungerende dreneringssystemer.