Hopp til hovedinnholdet

Stagnosol

ST_sisv
Bildet viser jord som har et typisk fargemønster for jordgruppa Stagnosol. Jorda er periodevis vannmettet av stagnerende overflatevann. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Stagnosol kommer fra det latinske verbet stagnare som betyr å oversvømme. Navnet viser til jordsmonn som har problemer med å drenere bort overflatevann.

Karakteristikk

Karakteristisk for dette jordsmonnet er at vann fra overflata hoper seg opp og blir stående i sprekker og porer innen 50 cm dybde i perioder etter regnvær, snøsmelting eller andre forhold med mye vann. Når oksygenet i vannet er oppbrukt, blir det dannet et reduserende miljø. Jern vil gå over til sin reduserte form som gir jorda i sprekker og porer en gråblå eller lys farge.

Jorda som omgir de periodevis vannmettede sprekkene og porene har tilstrekkelig med oksygen – har ikke tegn til vannopphopning – og er brun. Dette fargemønstret er karakteristisk for Stagnosols.

Årsaken til at overflatevann stagnerer i jorda kan være at tette sjikt hindrer vanntransporten nedover i jorda, eller at hele jordsmonnet er tett slik at vanntransporten nedover går svært langsomt.


Egenskaper

  • Liten evne til å bli kvitt overflødig vann. Dette skyldes ofte høyt innhold av silt og/eller leir sammen med dårlig utviklet jordstruktur.
  • Ofte næringsrik jord som med effektive dreneringstiltak kan være svært produktiv jordbruksjord.
  • Rett valg av jordarbeidingsmetode og tidspunkt for jordarbeiding er viktige tiltak for å redusere risikoen for pakking, avrenning og erosjon.

Stagnosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.