Hopp til hovedinnholdet

Regosol

9010035 Regosol EIS
Bildet viser et jordprofil av jordgruppa Regosol. Dette er ei jordgruppe som har stor variasjon i jordsmonnets egenskaper. Foto: Ragnhild Sperstad, NIBIO

Regosol kommer av det greske ordet rhegos som betyr teppe. Betydningen i denne sammenhengen er et svakt utviklet matjordlag som ligger som et teppe over upåvirket opphavsmateriale.

Karakteristikk

Regosols har liten eller ingen jordsmonnutvikling under overflatesjiktet. De består ikke av ren sand slik som Arenosols, har ikke stratifisering slik som Fluvisols og har ingen dreneringsproblemer slik som Gleysols, Planosols eller Stagnosols.

Regosol er den siste jordgruppa i klassifikasjonsnøkkelen og samler derfor opp alt jordsmonn som havner utenfor de andre gruppene.

Egenskaper

Selvdrenert jord med varierende tekstur og grusinnhold, og som mangler jordstruktur under matjordlaget.

  • Lavt innhold av organisk materiale og varierende næringsstoffinnhold.
  • Svært varierende agronomiske egenskaper.

Regosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

 

Publikasjoner

To document

Abstract

Regosol er selvdrenert jordsmonn uten jordsmonnutvikling. Utover disse fellestrekkene er dette en svært heterogen jordgruppe med ulike betingelser for plantedyrking.