Hopp til hovedinnholdet

Planosol

PL_overgang sand_leir_sisv

Bildet viser et typisk jordprofil av jordgruppa Planosol – jordsmonnet består av to ulike avsetningstyper. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Ordet Planosol kommer fra det latinske ordet planus som betyr flat.

Karakteristikk

Planosol har en brå økning i leirinnholdet innen 1 meters dybde. Leira har liten evne til å infiltrere vann og dette fører til at den overliggende jorda er periodevis vannmettet.

De fleste Planosols er utviklet under den marine grense, hvor strandmateriale ligger over hav- eller fjordavsatt materiale. Strandmaterialet er i de fleste tilfellene sand, siltig sand eller sandig silt, med eller uten skjellfragmenter. Den underliggende leira ligger som regel i dybden 50-90 cm og er i de fleste tilfeller enten siltig lettleire eller siltig mellomleire.

 

Egenskaper

  • Liten evne til å bli kvitt overflødig vann i perioder
  • Stor variasjon i innhold av organisk materiale i overflata fra organiske lag til humusfattige overflatesjikt

 

Planosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

Publikasjoner

To document

Abstract

Planosol er jordsmonn som er periodevis vannmettet og har en brå økning i leirinnhold innen en meters dybde. Jorda er svært produktiv under forutsetning av at det er velfungerende dreneringstiltak.