Hopp til hovedinnholdet

Planosol

PL_overgang sand_leir_sisv

Bildet viser et typisk jordprofil av jordgruppa Planosol – jordsmonnet består av to ulike avsetningstyper. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Ordet Planosol kommer fra det latinske ordet planus som betyr flat.

Karakteristikk

Planosol har en brå økning i leirinnholdet innen 1 meters dybde. Leira har liten evne til å infiltrere vann og dette fører til at den overliggende jorda er periodevis vannmettet.

De fleste Planosols er utviklet under den marine grense, hvor strandmateriale ligger over hav- eller fjordavsatt materiale. Strandmaterialet er i de fleste tilfellene sand, siltig sand eller sandig silt, med eller uten skjellfragmenter. Den underliggende leira ligger som regel i dybden 50-90 cm og er i de fleste tilfeller enten siltig lettleire eller siltig mellomleire.

 

Egenskaper

  • Liten evne til å bli kvitt overflødig vann i perioder
  • Stor variasjon i innhold av organisk materiale i overflata fra organiske lag til humusfattige overflatesjikt

 

Planosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.