Hopp til hovedinnholdet

Phaeozem

18_Pheaozem_landskap AGN
Phaeozem-landskap i Stange i Hedmark. Denne jorda er svært produktiv. Foto: Åge Nyborg, NIBIO

Phaeozem er sammensatt av det greske ordet phaios som betyr mørk og det russiske ordet zemlja som betyr jord eller land. Navnet viser til det mørke, næringsrike matjordlaget som er karakteristisk for denne gruppen.

Karakteristikk

Karakteristisk for Phaeozems er at de er naturlig næringsrike og har et mørkt, og ofte humusrikt matjordlag med god jordstruktur. Høy biologisk aktivitet fører ofte til at overflatesjiktet ofte er tykkere enn normal pløyedybde. Jorda under overflatesjiktet er også rikt på næringsstoffer og har en naturlig høy pH. Phaeozems er selvdrenerte, men de kan være periodevis vannmettet dypere enn 50 cm fra overflata.

Egenskaper

  • Porøs og selvdrenerende jord med god jordstruktur.
  • Næringsrik jord som ofte har høyt innhold av organisk materiale i matjordlaget.
  • Godt egnet til de fleste jordbruksvekster.
     

Phaeozems blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

PH_medskjellsand_sisv.jpg
Phaeozem utviklet i jordsmonn som består hovedsakelig av skjellsand. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Publikasjoner

To document

Abstract

Phaeozem er selvdrenert jordsmonn med mørkt matjordlag som er utviklet fra næringsrikt opphavsmateriale. Denne jorda er i all hovedsak svært godt egnet for plantedyrking.