Hopp til hovedinnholdet

Histosol

HS_sisv

Bildet viser øverste sjikt i ei jord som tilhører jordgruppen Histosol – myrjord. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Histosol kommer fra det greske ordet histos som betyr vev som i plantevev og viser i denne sammenhengen til ”jordsmonn av planterester”.

Karakteristikk

Histosols er organisk jord, myrjord. Organisk jord har et minimumsinnhold av organisk karbon på 20 prosent. Organisk jord har minimum 40 cm tykkelse (60 cm hvis dårlig omdannet), som starter ved overflata eller er begravd av et mineraljordsjikt med tykkelse mindre enn 40 cm. Organisk jord inndeles videre i omdanningsgrad (god, middels, dårlig), og om det er overgang til mineraljord innen 1 m dybde eller ikke. Den organiske jorda er grunn hvis det er overgang til mineraljord innen 1 m, den er dyp hvis det ikke er mineraljordjord innen 1 m dybde.

Det registreres også om den organiske jorda er omgravd eller profilert.

Histosols dannes der mengden av tilført organisk materiale er større enn den mengden jordorganismene klarer å bryte ned. Årsaken kan være lav temperatur, kontinuerlig vannmetning eller andre forhold som forverrer levevilkårene til jordorganismer.

Egenskaper

  • Lav volumvekt og høyt porevolum. Andelen grove porer går ned når det organiske materialet blir mer omdannet.
  • Ofte lavt innhold av næringsstoffer og lav pH. Har god evne til å holde på vann og tilførte næringsstoffer.
  • Overflatesjiktet formoldes etter en tids dyrking og kan ofte bli tett. Jorda er også utsatt for pakking.

Histosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

Publikasjoner

To document

Abstract

Histosol er organisk jordsmonn, eller myrjord, og kjennetegnes av periodevis vannmetting. Det er denne jorda som har størst karbonlager. For vellykket plantedyrking er det behov for velfungerende dreneringstiltak.