Hopp til hovedinnholdet

Fluvisol

FL_sisv
Bildet viser et typisk jordprofil av jordgruppa Fluvisol. Jorda er avsatt i strømmende vann. Jordsmonnet er ungt og lite utviklet, og nytt materiale blir tilført under flomperioder. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Fluvisol kommer av det latinske ordet fluvius som betyr elv.

Karakteristikk

Fluvisols har et ungt og lite utviklet jordsmonn som bærer preg av at opphavsmaterialet er avsatt i strømmende vann og at nytt materiale blir tilført under flomperioder. Jordsmonnet er derfor lagdelt der de forskjellige lagene kan ha vekslende tekstur og/eller vekslende innhold av organisk materiale. Begravde organiske lag er ikke uvanlig.


Egenskaper

  • Mangler jordstruktur og kan derfor være utsatt for pakking og kjøreskader når jorda er våt.
  • Innhold av næringsstoffer er avhengig av opphavsmaterialet.
  • Ofte lavt innhold av organisk materiale.
  • Kan være utsatt for oversvømmelse i flomperioder og er ofte påvirket av grunnvann.

Fluvisols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

Publikasjoner

To document

Abstract

Fluvisol kjennetegnes av at det er ungt, selvdrenert jordsmonn som er dannet i materiale avsatt i elver og bekker. Innenfor gruppa er det stor variasjon i jordegenskapene.