Hopp til hovedinnholdet

Fluvisol

FL_sisv
Bildet viser et typisk jordprofil av jordgruppa Fluvisol. Jorda er avsatt i strømmende vann. Jordsmonnet er ungt og lite utviklet, og nytt materiale blir tilført under flomperioder. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO

Fluvisol kommer av det latinske ordet fluvius som betyr elv.

Karakteristikk

Fluvisols har et ungt og lite utviklet jordsmonn som bærer preg av at opphavsmaterialet er avsatt i strømmende vann og at nytt materiale blir tilført under flomperioder. Jordsmonnet er derfor lagdelt der de forskjellige lagene kan ha vekslende tekstur og/eller vekslende innhold av organisk materiale. Begravde organiske lag er ikke uvanlig.


Egenskaper

  • Mangler jordstruktur og kan derfor være utsatt for pakking og kjøreskader når jorda er våt.
  • Innhold av næringsstoffer er avhengig av opphavsmaterialet.
  • Ofte lavt innhold av organisk materiale.
  • Kan være utsatt for oversvømmelse i flomperioder og er ofte påvirket av grunnvann.

Fluvisols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.