Hopp til hovedinnholdet

Arenosol

AR_ÅgeNyborg
Bildet viser et sjikt av jordgruppa Arenosol. Jorda har et høyt sandinnhold, og lavt innhold av silt og grus. Foto: Åge Nyborg, NIBIO

Arenosol kommer av det latinske ordet arena som betyr sand.

Karakteristikk

Arenosols består av sand eller svakt siltholdig sand med et grusinnhold som ikke overstiger 40 %. Overflatesjiktet, som også kan ha andre teksturer enn sand, har lavt til moderat innhold av organisk materiale (< 6 %) eller er svært tynt. Den underliggende sanda går dypere enn 1 m og mangler kriteriene til en Podzol. Det vanligste opphavsmaterialet er sandige løsmasser som strand-, elv-, breelv- eller vindavsetninger.

 

Egenskaper

Selvdrenert jord med liten evne til å lagre vann og med lavt til moderat høyt innhold av organisk materiale.

  • Med få unntak, næringsfattig jord med liten evne til å holde på næringsstoffer.
  • Med vanning og brukbart klima er Arenosols godt egnet til tidligproduksjoner.
  • Tilførte næringsstoffer og sprøytemidler kan fort vaskes ned til grunnvannet.
  • Kan være utsatt for vinderosjon (sandflukt).
     

Arenosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.