Hopp til hovedinnholdet

Arenosol

AR_ÅgeNyborg
Bildet viser et sjikt av jordgruppa Arenosol. Jorda har et høyt sandinnhold, og lavt innhold av silt og grus. Foto: Åge Nyborg, NIBIO

Arenosol kommer av det latinske ordet arena som betyr sand.

Karakteristikk

Arenosols består av sand eller svakt siltholdig sand med et grusinnhold som ikke overstiger 40 %. Overflatesjiktet, som også kan ha andre teksturer enn sand, har lavt til moderat innhold av organisk materiale (< 6 %) eller er svært tynt. Den underliggende sanda går dypere enn 1 m og mangler kriteriene til en Podzol. Det vanligste opphavsmaterialet er sandige løsmasser som strand-, elv-, breelv- eller vindavsetninger.

 

Egenskaper

Selvdrenert jord med liten evne til å lagre vann og med lavt til moderat høyt innhold av organisk materiale.

  • Med få unntak, næringsfattig jord med liten evne til å holde på næringsstoffer.
  • Med vanning og brukbart klima er Arenosols godt egnet til tidligproduksjoner.
  • Tilførte næringsstoffer og sprøytemidler kan fort vaskes ned til grunnvannet.
  • Kan være utsatt for vinderosjon (sandflukt).
     

Arenosols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.

 

Publikasjoner

To document

Abstract

Arenosol er en selvdrenert jord med høyt sandinnhold. Jorda har liten evne til å lagre vann og lavt til moderat høyt innhold av organisk materiale. Arealer med Arenosol er tidlig klare for jordarbeiding om våren.