Hopp til hovedinnholdet

Anthrosol

Anthrosol_sirisvendgardstokke
Bildet viser et typisk jordprofil av jordgruppa Anthrosol. Anthrosol har blitt dannet gjennom lang tids dyrking, og er karakterisert av et mer enn 50 cm tykt matjordlag. Foto: Sebastian Eiter, NIBIO

Anthrosol kommer fra det greske ordet anthropos som betyr menneske og brukes i denne sammenhengen om menneskeskapt jord.

Karakteristikk

Anthrosols er blitt dannet gjennom lang tids dyrking eller andre menneskelige aktiviteter. De består av et mer enn 50 cm tykt matjordlag som er resultatet av gjødsling, pløying og tilførsel av organisk materiale i form av kompost, avfall fra fjøs og stall eller andre jordforbedringsmiddel. Anthrosols opptrer vanligvis i nærheten av gårdstun (nåværende eller tidligere) og på steder med gunstig mikroklima. Jordsmonn med god evne til å bli kvitt overflødig vann ble dyrket opp før jordsmonn med liten evne til å bli kvitt overflødig vann. Anthrosols kjennetegnes derfor også ved å ha ei brun, fin jord – uten tegn til vannopphopning - under det tykke matjordlaget.

Egenskaper

Selvdrenert jord med tykt matjordlag og godt utviklet jordstruktur.

  • Næringsrik jord med høy biologisk aktivitet.
  • Har et unormalt høyt fosforinnhold. 

Anthrolsols blir videre inndelt i jordtyper på bakgrunn av flere viktige egenskaper ved jorda. Ved behov for mer kunnskap om jordtyper, ta kontakt med avdeling jordkartlegging.