Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

_DSC3091-20110914-A Rehnberg - Norsk genressurssenter - Skog og landskap_gammelnorsk_sau-Cropped

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Innlandsull: økt verdiskaping av ull hos sauebønder i Innlandet fylke.


Formålet med prosjektet er verdiskaping i fjelllandbruket for den enkelte sauebonde, for beitenæringen og næringsaktører i verdikjeden for ull. Videre å bidra med et kunnskapsgrunnlag som tilrettelegger for næringsvirksomhet basert på bærekraftig utnyttelse og produksjon av nedklassifisert ull som ressurs i utvalget "Fjellandbrukskommuner" i Innlandet. 

Aktiv Sist oppdatert: 23.08.2023
Slutt: okt 2023
Start: aug 2021
Bilde til prosjektside

Divisjon for matproduksjon og samfunn

MIND-STEP - Modelling Individual Decisions to Support the European Policies Related to Agriculture


Europeisk landbrukspolitikk skal bidra til Parisavtalens mål om kutt av klimautslipp og til bærekraftsmålene. Det krever en ny generasjon modellverktøy for beslutningsstøtte og konsekvensutredning. MIND STEP er et EU-prosjekt finansiert av Horisont 2020 som skal utvikle slike nye verktøy.

INAKTIV Sist oppdatert: 09.03.2020
Slutt: aug 2023
Start: sep 2019