Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

SYSTEMIC

42 forskningsgrupper fra åtte land skal kartlegge global matproduksjon, fra jord til bord. Prosjektet vil forene helseforskning og landbruksforskning, ved å se matproduksjon, forbruk og folkehelse i sammenheng. Foto: Anette Tjomsland
Aktiv SIST OPPDATERT: 07.11.2022
Slutt: juli 2024
Start: juli 2020

SYSTEMIC er et internasjonalt forskningsprosjektprosjekt som skal kartlegge ulike sider ved global matproduksjon og forbruk av mat. Fra jord, via bord, til hvordan valgene vi tar i butikken påvirker helsa vår.

FAKTA

SYSTEMIC står for “an integrated approach to the challenge of sustainable food systems: adaptive and mitigatory strategies to address climate change and malnutrition”. Nettverksprosjektet består av 42 forskningsgrupper fra åtte land; Spania, Portugal, Norge, Latvia, Italia, Tyskland, Frankrike og Belgia. Prosjektet koordineres av Habtamu Alem, som er forsker i NIBIO.

Prosjektet finansieres av the Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL). Det består av 26 medlemsland i og utenfor Europa. Sammen jobber de for å samkjøre forskning på mat, ernæring, helse og fysisk aktivitet, for å bidra til å redusere forekomsten av kroniske livsstilssykdommer. Nettverket er et frivillig samarbeid mellom ulike lands regjeringer. Formålet er å øke effekten av egne forskningsinvesteringer, minimere duplisering av forskning innen Europa, og kollektivt øke kunnskapen om nødvendige tiltak for å få et sunnere og mer bærekraftig samfunn.

Eksternt prosjektnettsted SYSTEMIC offisielle nettside
Start- og sluttdato 01.07.2020 - 01.07.2024
Prosjektleder Habtamu Alem
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn
Samarbeidspartnere Ghent University, Belgium, National Institute for Agricultural Research, France, Aix-Marseille University, France, Technical University of Munich, Germany, Kiel University, Germany, Leibniz Centre for Tropical Marine Research, Germany, University of Florence, Italy, University of Milan, Italy, Council for Agricultural Research and Economics, Italy, University of Sassari, Italy, The National Institution of Italy for Standardization Research and Promotion, Italy, Libera Università di Bolzano, Italy, Polytechnic University of Marche, Italy, Universitá di Bologna, Italy, University of Palermo, Italy, University of Bari Aldo Moro, Italy, SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, Italy, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy, Riga Stradins University, Latvia, Nodibinajums Baltic Studies Centre, Latvia, Norway Institute of Marine Research, Norway, Centre of Marine Sciences, Portugal, Rede de Química e Tecnologia, Portugal, University of Porto, Portugal, University of Evora, Portugal, Universidade Católica Portuguesa, Portugal, University of Vigo, Spain, University of Valencia, Spain

Prosjektet vil blant annet ta for seg bærekraftig matproduksjon og klimasmart landbruk, helse, ernæring og forbrukeratferd, og forene forskere og yrkesutøvere fra ulike deler av matsystemet. Prosjektdeltagerne skal undersøke tverrfaglige løsninger og identifisere hvilke deler av systemet vi mangler kunnskap om. SYSTEMIC vil finne svar på hvordan matsystemet kan transformeres slik at det blir mer bærekraftig for både jorda og folkene som bor på den. For å lykkes med dette må matproduksjon, forbruk og folkehelse sees i sammenheng.

SYSTEMIC vil:

  • Undersøke hvordan ulike teknologier kan brukes for å adressere utfordringer i matsystemet
  • Utvikle støtteverktøy som kan hjelpe beslutningstagere og politikere med å ta gode valg.
  • Identifisere kunnskapshull og forskningsbehov og formidle disse til finansieringskilder, beslutningstagere og politikere.
  • Formidle kunnskap til industrien, samfunnet og politikere, og utvikle utdanningsmateriell og verktøy for kompetanseheving.

Det overordnede målet med prosjektet er å legge til rette for samarbeid på tvers av landegrenser og skape et tverrfaglig nettverk. Intensjonen er å kartlegge og beskrive hvordan klimaendringer påvirker matproduksjon og næringsinnhold i mat. SYSTEMIC vil foreslå tilpasningsstrategier og tiltak for global matsikkerhet og sunn ernæring til verdens befolkning.

E SDG Poster 2019_without UN emblem_WEB.png
SYSTEMIC vil bidra til å oppnå bærekraftsmål nr 2, 3, 12, 13 og 17.