Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket

Aktiv SIST OPPDATERT: 05.01.2022
Slutt: sep 2024
Start: des 2021

Prosjektet Klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket skal vurdere og evaluereklimarådgivingstjenesten som nytt omstillingsrettet virkemiddel. I prosjektet vil det undersøkeshvordan rådgivningstilbudet mottas av gårdbrukere, deres motivasjon for å benytte seg avklimarådgivning og tiltaksplaner, samt deres forventninger og behov knyttet til tjenesten. Det vilogså bli høstet erfaringer fra klimarådgivere. Resultatene fra prosjektet skal bidra til optimaliseringav rådgivningen.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.12.2021 - 30.09.2024
Prosjektleder Kamilla Skaalsveen
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Jord og arealbruk