Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Klimarådgivning som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket

Aktiv SIST OPPDATERT: 03.08.2023
Slutt: sep 2024
Start: des 2021

Prosjektet Klimarådgiving som omstillingsrettet virkemiddel i jordbruket skal vurdere og evaluereklimarådgivingstjenesten som nytt omstillingsrettet virkemiddel. I prosjektet vil det undersøkeshvordan rådgivningstilbudet mottas av gårdbrukere, deres motivasjon for å benytte seg avklimarådgivning og tiltaksplaner, samt deres forventninger og behov knyttet til tjenesten. Det vilogså bli høstet erfaringer fra klimarådgivere. Resultatene fra prosjektet skal bidra til optimaliseringav rådgivningen.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.12.2021 - 30.09.2024
Prosjektleder Hilde Halland
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt