Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Næringsstoff balanserer og brukseffektivitet for Timebekken nedbørfelt

Aktiv SIST OPPDATERT: 12.04.2024
Slutt: des 2025
Start: jan 2024

Grasbasert husdyrproduksjon er viktig for økonomien i Rogaland, men bekymringene øker over jordas næringsoverskudd som bidrar til forringet vannkvalitet i nedstrøms vannforekomster. I dette prosjektet skal vi forbedre forståelsen av næringsbalanser og brukseffektivitet i Rogaland ved å måle gressavling, næringsinnhold i gress og totalt næringsstoff-fjerning gjennom avlingsregistrering og næringsstoffanalyser i 15 representative felt over to år i Timebekken nedbørfelt. Avlingsdataene vil bli analysert sammen med jorddata og gjødseldata som er samlet inn fra JOVA-overvåkingsprogrammet for foretaket.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2024 - 31.12.2025
Prosjektleder Jian Liu
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Jord og arealbruk