KarbonVekst: Redusert klimagassutsllipp og bedre agronomi med bruk av biokull ved gjødsling og kompostering

Aktiv SIST OPPDATERT: 13.09.2018
Slutt: mars 2020
Start: jan 2018
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2018 - 31.03.2020
Prosjektleder Alice Budai
Totalt budsjett 1752000