Hopp til hovedinnholdet

KarbonVekst: Redusert klimagassutsllipp og bedre agronomi med bruk av biokull ved gjødsling og kompostering

Foto: Ragnar Våga Pedersen
INAKTIV SIST OPPDATERT: 05.07.2021
Slutt: mars 2020
Start: jan 2018

KarbonVekst undersøker synergier mellom biorest, kompost og biokull for å komme frem til gode løsninger som ivaretar både jordkvalitet og klimahensyn.

KarbonVekst sluttrapport

Bakgrunn, metode og resultater fra KarbonVekst-prosjektet.

4.547 MB pdf

Atj-0943.jpg
Bjørge Madsen dyrker vårløk og urter på Skjærgaarden gartneri i Vestfold, der et toårig feltforsøk med testing av biokull og biorestblanding på vårløk har vært en sentral del av KarbonVekst-prosjektet. Foto: Anette Tjomsland
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2018 - 31.03.2020
Prosjektleder Alice Budai
Totalt budsjett 1752000
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet

Med felt- og laboratorieforsøk, undersøker KarbonVekst-prosjektet samspillet mellom biorest, kompost og biokull for å komme frem til gode løsninger som ivaretar både jordkvalitet og klimahensyn.

Sentralt i prosjektet er et toårig feltforsøk  med testing av biokull og biorestblanding på vårløk ved Skjærgaarden gartnere i Vestfold. Prosjektet måler også klimagasser som kommer fra jorda på forsøksfeltet.

Prosjektets delmål:

i) Utforske hvilke kombinasjoner av biokull, biorest og kompost som kan gi forbedret plantevekst og økt mengde salgbare produkter

ii) Undersøke under hvilke forhold biokull kan redusere lystgassutslipp fra kompostering og ved spredning av biorest

iii) Estimere netto klimanytte ved bruk av biokull når man tar i betraktning både karbonlagring og effekter på klimagassutslipp.

Forsøkene i KarbonVekst har vært rettet inn mot produksjonssystemer som har behov for store mengder nitrogengjødsel for å sikre gode avlinger (f.eks. grønnsaker), men som i dag kan ha store lystgassutslipp under ugunstige vær- og dyrkingsforhold.

 

KarbonVekst sluttrapport