Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Effekt av støy fra skytefelt på husdyr

Kviger på utmarksbeite er svært nysgjerrige på støymåleren. Foto: Hrafn Mar Sveinsson, Forsvarsbygg
INAKTIV SIST OPPDATERT: 02.09.2023
Slutt: des 2020
Start: aug 2020

Plutselig støy fra omgivelsene kan oppleves som skremmende for husdyr. Dette kan påvirke produksjon men også skape panikk og dyr som rømmer ut av gjerder. Dette prosjektet skal undersøke effekt av støy fra et militært skytefelt på husdyr, både i fjøs og på beite i nærheten av skytefeltet. Et team av forskere fra NIBIO var i Ulvådalen i Elverum kommune i august 2020 og gjorde registreringer av adferd og aktivitet hos sau, storfe, høns og gris ved hjelp av direkteobservasjoner, videofilm, GPS, aktivitetsmålere og drone. Forsvarsbygg gjorde i tillegg målinger av støy og vibrasjoner. Foreløpig rapport er levert og videolesing samt dataanalyse pågår. Prosjektet er ferdigstilt.

Sau på beite i Børkdalen_Sør-Fron_Yngve Rekdal.jpg
Sau på fjellbeite
Status Avsluttet
Start- og sluttdato 10.08.2020 - 31.12.2020
Prosjektleder Grete H. M. Jørgensen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Totalt budsjett 520 000
Finansieringskilde Forsvarsbygg

Ta gjerne kontakt med prosjektleder for mer informasjon om prosjektet. Forskerne ønsker å takke gårdbrukerne som lot oss gjøre undersøkelser i sine fjøs og på sine dyr. 

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Forsvaret har behov for standplass for testskyting av langdistanseartilleri over 40 km. Denne typen artilleri forårsaker en del støy. Uforutsett og plutselig støy kan forårsake sterke adferdsreaksjoner hos husdyr og over tid kan produksjonen også bli negativt påvirket. Formålet med denne studien var å undersøke eventuelle effekter av skytestøy på produksjonsdyr i området rundt artilleristandplass 40 km i Ulvådalen, Elverum kommune under testskyting 24.-25.....