Hopp til hovedinnholdet

Er du en bynær bonde som selger gårdsprodukter til byfolk?

Bilde Reindyrka

Hvis du driver gård i nærheten av Oslo eller Bergen, og har en av disse byene som marked, kan du være kvalifisert til å bli med i forskningsprosjektet "URBANFARMS". Du får muligheten til å lære mer om direktesalg til by, og får en vurdering av eget gårdsbruk med hensyn til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. I tillegg får du delta i et spennende nettverk sammen med andre bynære bønder.

Forskerne i prosjektet «URBANFARMS» vil undersøke hvordan gårdbrukere i bynære strøk kan øke verdiskapingen fra produksjonen sin på en bærekraftig måte, ved å utnytte nettopp nærheten til byen. Et av målene er å gi bønder råd om hvordan integrere gårdsdriften bedre i byens kretsløp av næringsstoffer og organisk materiale gjennom gjenvinning av organisk avfall, og produksjon av nye varer.

Prosjektet skal skape ny kunnskap gjennom samarbeid med til sammen 10 gårdsbruk i Bergens- og Osloregionen. Disse gårdsbrukene vil over en fireårsperiode delta på tre samlinger i Bergen og Oslo, samt en studietur til Bristol i England. Alle deltakerne vil også få besøk av forskere på egen gård. Reiser og opphold vil bli dekket, og det vil bli utbetalt en godtgjørelse som kompensasjon for brukt tid.

For å bli med må du:

  1. Selge hele eller deler av matproduksjonen din «direkte» til forbrukere i en by i nærheten, for eksempel gjennom restauranter, spesialbutikker, abonnementsordning, andelslandbruk, reko-ring, Bondens Marked, gårdsbutikk, selvplukk e.l.
  2. Ha Bergen eller Osloområdet som marked (gjerne i tillegg til andre steder)
  3. Ha minst ett års erfaring med denne typen salg.
  4. Være villig til å dele bedriftsinformasjon (f.eks. regnskap, arbeidsforhold, jordprøver) med forskere i prosjektet. 

Prosjektet URBANFARMS hadde oppstart i april 2019, og varer ut mars 2023. I denne perioden er følgende aktiviteter planlagt for de deltakende gårdbrukerne.

  1. Prosjektmøte i Bergen, februar 2020, 1 dag
  2. Studietur til Bristol (Storbritannia), oktober 2021, 2-3 dager
  3. Prosjektmøte i Osloregionen, april 2022, 1 dag
  4. Avsluttende møte i Osloregionen, februar/mars 2023, 1 dag

På prosjektmøtene vil forskere og nøkkelpersoner fra næring og forvaltning i Norge og Bristol delta. Her vil resultater fra prosjektet bli presentert, og  gårdbrukerne som er med deler sine erfaringer. 
I løpet av prosjektperioden skal også alle deltagende gårdsbruk gjennomgå en bærekraftsevaluering. Evalueringen vil være basert på et spørreskjema om økonomiske, samfunns- og miljømessige forhold ved gårdsdriften. Innholdet i spørreskjemaet følger internasjonalt anerkjente retningslinjer fra FAO, og fylles ut under en samtale mellom gårdbruker og forsker.

Alle opplysninger som samles inn fra deltagende gårdbrukere vil bli behandlet konfidensielt i tråd med regelverket for Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD).

Vi anslår tidsbruken for deltagende gårdsbruk til å være ca. 10 dager fordelt over 4 år.

Mer informasjon om prosjektet URBANFARMS får du ved å klikke "tilbake til prosjektside" øverst på siden.

Hvis du er interessert i å være ett at våre deltagende gårdsbruk, eller har spørsmål, send en mail eller ring Anna B. Milford eller Sebastian Eiter (prosjektleder). Fortell litt om hva du produserer på gården din, hvilke salgskanaler du bruker, og oppgi ditt organisasjonsnummer.

Frist for å melde interesse for prosjektdeltagelse er 1. august 2019.