Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Biokull og metan fra sau

Kraftfôr med ulik andel biokull Foto: Vibeke Lind
INAKTIV SIST OPPDATERT: 26.10.2020
Slutt: okt 2020
Start: apr 2019

Målet med forsøket er å undersøke om tilsetning av biokull i fôr til sau kan redusere metangassproduksjonen.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.04.2019 - 31.10.2020
Prosjektleder Vibeke Lind
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Totalt budsjett 533000

Bruk av biokull som tilsetningsstoff til dyrefôr har potensial til å forbedre helse og redusere klimaavtrykket fra drøvtyggere. Dette er et område som har fått lite vitenskapelig oppmerksomhet og er et eksempel på at bønder går foran i praksis. For eksempel har flere hundre bønder i Sveits og Østerrike prøvd ut biokull i husdyrproduksjon, og godkjent biokull er oftere solgt til husdyrbønder enn til andre bransjer innen landbruket. De som bruker biokull til innblanding i dyrefor melder om reduksjon i diaré, redusert lukt i fjøset, og forbedret næringsinnhold i husdyrgjødselen. I de få vitenskapelige forsøk som har blitt utført, vises det i noen tilfeller reduksjon i metangassutslipp fra drøvtyggere som får tildelt biokull i dietten.

Vi fant at det ikke var forskjell i fôropptak hos dyrene som fikk biokull mot de som ikke fikk biokull i deres diett. Vi fant at biokull i diett til sauene IKKE reduserte metangass produksjonen. Biomasse som ble brukt til å produsere biokullet og metoden (temperatur) for pyrolyse kan være medvirkende årsaker til at vi ikke fant noen reduksjon i metangass produksjonen.