Hopp til hovedinnholdet

AP 4: Foreløpige resultater etter de første gårdbrukerintervjuene

Kompost Anette Tjomsland

Foto: Erik Joner

Vi har gjennomført intervjuer med gårdbrukere, mulige leverandører og uavhengige miljøorganisasjoner for å undersøke muligheter og utfordringer for bruk av avfallsbaserte gjødselprodukter

De første intervjuene med gårdbrukere har vist følgende:

  • De fleste gårdbrukere har ingen prinsipielle motforestillinger mot å bruke avfallsbaserte gjødselprodukter.
  • Dersom produktene er praktiske å bruke og gir samme inntjening som mineralgjødsel, er gårdbrukerne interessert i å bruke dem.
  • Organisk materiale i jord er viktig for de fleste gårdbrukere.
  • Produktene bør helst være balanserte med hensyn til næringsstoffsammensetning.
  • Det er viktig at bruk av avfallsbaserte gjødselprodukter ikke medfører økt jordkomprimering og økt kjøring av traktor over jorden.
  • Det finnes ingen sterk miljømessig eller iboende motivasjon for å bruke avfallsbaserte gjødselprodukter.
  • Det forekommer noe skepsis vedrørende usikkerhet om det nøyaktige næringsstoffinnholdet.
  • En av gårdbrukerne uttrykte noe skepsis med hensyn til eventuelle langsiktige miljørisikoer som kan oppstå gjennom bruk av avfallsbaserte gjødselprodukter fra avløp og fiskeslam.