Hopp til hovedinnholdet

Unngåelsesforsøk

Vi har gjennomført unngåelsesforsøk (etter retningslinjene i ISO 17512-1) på meitemarker (Dendrobaena veneta) som utsettes for ulike typer plast i jord i 48 timer.

Meitemarkene unngikk plasten fra de grønne polyetylenposene som benyttes til innsamling av matavfall i Norge, mens de ble tiltrukket av gummikornene fra kunstgressbaner (Figur 1). Årsakene til disse unngåelses- og tiltrekkingsatferdene, er fortsatt ukjent.

Meitemarkene verken unngikk eller ble tiltrukket av biologisk baserte poser laget av maisstivelse (kalt BDP Maistic i Figur 1).

Earthworms.png
Fig 5.png
Figur 1. Unngåelsesforsøk på meitemark (Dendrobaena veneta) som ble utsatt for ulike typer plast i jord i 48 timer. Foto: Pierre-Adrien Rivier

Komposteringsforsøk

Vi gjennomførte også et komposteringsforsøk på ulike typer plast som er merket som biologisk nedbrytbar eller komposterbar for å undersøke nedbrytningsgraden.

Forsøkene ble utført i tre ulike skalaer (Figur 2):

  • Småskala (50 ml), størrelse på plastfragmenter 63500 µm
  • Mellomskala (1,5 l), størrelse på plastfragmenter 1×1 cm
  • Storskala (70 l), størrelse på plastfragmenter 10×10 cm
Figure 6.png
Figur 2. Komposteringsforsøk på ulike typer plast merket som biologisk nedbrytbar eller komposterbar. Øverst til venstre: småskala; øverst til høyre: mellomskala; under: storskala. Foto: Pierre-Adrien Rivier

En oversikt over nedbrytning av fire typer biologisk nedbrytbar plast i kompost (storskala), daglig over 9 dager, er vist i Figur 3a og b. Temperaturen var på 60-70 °C under hele forsøket.

Det vil gjennomføres ytterligere forsøk for å undersøke nedbrytningsgradentil slike polymerer i kompost, samt hvorvidt nedbrytningen var fullstendig eller om det førte til dannelse av mikroplast.

Fig 7.png
Figur 3b. Oversikt over nedbrytning av to maisbaserte plasttyper (grønn), biologisk nedbrytbar markdekningsfilm (svart) og krystalliserte polymelkesyrekniver (CPLA) over 9 dager i varm kompost. Foto: Pierre-Adrien Rivier

Det videre arbeidet vil fokusere på andre forurensende stoffer knyttet til (mikro-)plast, enten de er iboende egenskaper ved plasten eller stoffer som adsorberes under behandling og kontakt med avfall og jord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 knives.jpg
Figur 3a. Nærbilde av CPLA-knivene under kompostering. Foto: Pierre-Adrien Rivier