Hopp til hovedinnholdet

AP 3.2: Skjebne og risiko fra mikroplast og andre uønskede stoffer i jord og organiske gjødselprodukter

appelsiner

(Foto: Erik Joner)

Unnvikelsesforsøk

Vi har gjennomført unnvikelsesforsøk (etter retningslinjene i ISO 17512-1) med meitemarker (Dendrobaena veneta) som utsettes for ulike typer plast i jord i 48 timer.

Meitemarkene unngikk plasten fra de grønne polyetylenposene som benyttes til innsamling av matavfall i Norge, mens de ble tiltrukket av gummigranulat fra kunstgressbaner (Figur 1). Årsakene til disse unngåelses- og tiltrekkingsatferdene, er fortsatt ukjent.

Meitemarkene verken unngikk eller ble tiltrukket av biobaserte plastposer laget av maisstivelse (kalt BDP Maistic i Figur 1).

Earthworms.png
Fig 5.png
Figur 1. Unnvikelsesforsøk på meitemark (Dendrobaena veneta) som ble utsatt for ulike typer plast i jord i 48 timer. Foto: Pierre-Adrien Rivier

Komposteringsforsøk

Vi gjennomførte også et komposteringsforsøk med heste- og kumøkk innblandet ulike typer plast merket som bionedbrytbar eller komposterbar for å undersøke nedbrytningsgraden.

Forsøkene ble utført i tre ulike skalaer (Figur 2):

  • Småskala (50 ml), størrelse på plastfragmenter 63-500 µm
  • Mellomskala (1,5 l), størrelse på plastfragmenter 1×1 cm
  • Storskala (70 l), størrelse på plastfragmenter 10×10 cm
Figure 6.png
Figur 2. Komposteringsforsøk med ulike typer plast merket som bionedbrytbar eller komposterbar. Øverst til venstre: småskala; øverst til høyre: mellomskala; under: storskala. Foto: Pierre-Adrien Rivier

En oversikt over nedbrytning av fire typer bionedbrytbar plast i kompost (storskala), daglig over 9 dager, er vist i Figur 3a og b. Temperaturen var på 60-70 °C under hele forsøket.

Et storskalaforsøk i det industrielle kompostanlegget SIMAS IKS i Sogn ble gjennomført med PLA-ølglass fra Øya musikkfestival i DGRADE prosjektet (se her for ytterligere detaljer). Arbeidet inkluderte metagenomanalyser, som avdekket den viktige rollen sopparter har for nedbrytningen av bionedbrytbar plast under varmkompostering.

 
Fig 7.png
Figur 3b. Oversikt over nedbrytning av to maisbaserte plasttyper (grønn), bionedbrytbar markdekningsfolie (svart) og krystalliserte polymelkesyrekniver (CPLA) i løpet av 9 dager i varmkompost. Foto: Pierre-Adrien Rivier

Vurdering av spredningspotensial for plastpartikler

I samarbeid med PacKnoPlast prosjektet har vi skrevet en rapport som inneholder en vurdering av spredningspotensialet for mikroplast i miljøet (PacKnoPlast - environmental contamination by plastics) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 knives.jpg
Figur 3a. Nærbilde av CPLA-knivene under kompostering. Foto: Pierre-Adrien Rivier