Hopp til hovedinnholdet

Arbeidspakker

Tetra SAG26_Tetra-004_ch00.jpg

Tetrasimilis

Prosjektet er delt i 10 arbeispakker - AP

AP1: Valg  og foredling av mikroalger

AP-leder: Maria Barbosa, Wageningen University

Mål: Utvikle tre produksjonskjeder for mikroalgebasert biomasse rik på stivelse, protein og omegatre fettsyrer til bruk i fôr, mat og drikkevarer.

 

AP2: Pilotskalaproduksjon av mikroalgebiomasse

AP-leder: Dorinde Kleinegris, NORCE

Mål: Oppskalere rutiner for produksjon av mikroalge-kandidatstammene fra laboratorie- til pilotskala, og levere rett mengde og kvalitet algebiomasse til produktforsøk.
 

AP3: Foredling og karakterisering av biomasse og produkter fra mikroalgekulturene

AP-leder: Katerina Kousoulaki, Nofima AS

Mål: Utvikle applikasjonsspesifikke nedstrøms prosesseringsprotokoller for våte kulturer av tre mikroalgestammer. Stabilisere mikroalgebiomasse/komponenter og vurdere deres fysisk-kjemiske egenskaper.
 

AP4: Muligheter for bruk av proteinrik algebiomasse - brød som eksempel

AP-leder: Anne Kjersti Uhlen, Nofima AS

Mål: Utforske mulighetene for å øke næringsverdien i brød ved tilsetning av mikroalgebiomasse og samtidig beholde en god sensorisk kvalitet på brødet.
 

AP5: Muligheter for bruk av stivelsesrik algebiomasse – fermenterte drikkevarer som eksempel

AP-leder: Kari Skjånes, NIBIO

Mål: Vise muligheter for utvalgte, optimaliserte og foredla mikroalger som kilde til stivelse og stivelsesnedbrytende enzymer, spesielt for mat og drikkevarer.
 

AP6: Muligheter for bruk av lipidrik algebiomasse - fisk som eksempelstudie

AP-leder: Kiron Viswanath, Nord Universitet

Mål: Undersøke mikroalgenes egnethet som kilde til flerumettede fettsyrer, proteiner, antioksidanter og pigmenter i laksefôr, som mulighet for produksjon av høyverdig sjømat.
 

AP7: Vurdering av sluttprodukter - mattrygghet

AP-leder: Kai Kristoffer Lie, Havforskningsinstituttet

Mål: Selv om enkelte algestammer i prosjektet er godkjent av EFSA for næringsmiddelbruk, kan de spesifikke dyrkingsforholdene gi nye egenskaper. En matvaresikkerhetsvurdering, inkludert overvåking av forurensninger og evaluering av sunne stoffer, vil bli utført på alle algestammer og sluttprodukter.

 

AP8: Livssyklusanalyse, økonomi og forbrukerperspektiver

AP-leder: Nils-Arne Ekerhovd, Senter for anvendt forskning ved NHH (SNF)

Mål: Undersøke forbrukeres holdninger og kjøpsintensjoner til mikroalgerprodukter. Vurdere økonomiske effekter av markedsføring av nye mikroalgerprodukter ved å vurdere kostnader og fordeler fra både private og sosiale perspektiver. Evaluere miljøeffekter fra mikroalgedyrking i pilotskala.

 

AP9: Formidling og samarbeid i prosjektet

AP-leder: Kristian Fuglseth, Høgskolen i Volda

Mål: Å sikre godt samarbeid i prosjektet ved å integrere forskere og medlemmer av mat i hele prosjektperioden. Lage produksjonsplan og strategi for formidling og optimal utnytting av prosjektresultater.
 

AP10: Prosjektledelse, kvalitetskontroll og risikostyring

AP-leder: Stig A. Borgvang, NIBIO

Mål: Legge til rette for en effektiv og punktlig gjennomføring av A2F prosjektet.  Å bruke innovative koordinerings- og kommunikasjonsaktiviteter for å øke nytten av kunnskap og kompetanse som oppnås gjennom integrering av forskning, kommersielle interesser og offentlig forvaltning. Å øke partnernes  samarbeid og nytte av prosjektet ved å dele kunnskap og ekspertise gjennom strategisk utvalgte mobilitetsaktiviteter av forskere, teknikere, studenter.