Landbruks-økonomisk analyse

Avdeling landbruksøkonomisk analyse utfører datainnsamling og analyser på makronivå for jordbruket i Norge. Dette brukes som dokumentasjonsgrunnlag av forvaltningen, politikere, forskere, høyskoler og universitet.

Standardiseringsoppgaver, dataflyt og beslutningsstøtte i landbruket, håndbok og dataprogram for driftsplanlegging og kursvirksomhet er sentrale arbeidsoppgaver for avdelingen. Avdelingen bidrar også i forskningsprosjekter, og den er sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket.
 
Budsjettnemnda for jordbruket har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av jordbrukets økonomiske stilling, først og fremst til bruk under de årlige jordbruksoppgjørene. I tillegg har nemnda enkelte oppgaver som ikke har sammenheng med jordbruksforhandlingene.
 

2001-2009_stenset_melhus_kommune_soer-troendelag_oskar puschmann_2.jpg.jpeg
Fra gården Stenseth i Sør-Trøndelag, Melhus kommune. Foto: Oskar Puschmann