Landbruks-økonomisk analyse

Avdeling landbruksøkonomisk analyse utfører datainnsamling og analyser på makronivå for jordbruket i Norge. Dette brukes som dokumentasjonsgrunnlag av forvaltningen, politikere, forskere, høyskoler og universitet.

KONTAKTPERSON
Budsjettnemnda for jordbruket