Presserom

Velkommen til NIBIOs presserom. Her finner du pressekontakter og fotoarkiv.

PRESSEKONTAKTAR - SOMMAREN 2022

På grunn av ferieavvikling er ikkje alle kommunikasjonsrådgivarane våre å treffa. Her finn du ei liste over kven som kan ta imot presseførespurnader i dei rolegaste ferievekene:

 

Uke 26: Erling Fløistad, Kathrine T. Gulden, Ragnar Våga Pedersen

Uke 27: Morten Günther, Kathrine T. Gulden

Uke 28: Morten Günther, Lars Sandved Dalen

Uke 29: Lars Sandved Dalen

Uke 30: Kathrine T. Gulden, John Olav Oldertrøen

Uke 31:  Ragnar Våga Pedersen, Liv Jorunn Hind

Uke 32: Erling Fløistad, Morten Günther, Liv Jorunn Hind

 

---

 

NIBIO sin sentrale kommunikasjonsstab har ansvaret for ekstern kommunikasjon.

Kommunikasjonsdirektøren svarar på spørsmål som gjeld NIBIO sin verksemd. Det er òg mogleg å kontakta administrerande direktør og forskningsdirektør.

Alle tilsette i kommunikasjonsstaben bidreg med å svara på spørsmål frå presse og andre om våre publikasjonar, informasjonmateriell, nettsider og aktivitetar.

Tekst frå nibio.no kan nyttast fritt ved kjeldetilvisning. Dette gjeld òg bilete til den enkelte saka. Gjenbruk eller bruk i annan samanheng kan ikkje gjerast utan samtykke frå kommunikasjonsstaben. Ta eventuelt kontakt med ein av oss i kommunikasjonsstaben om du har spørsmål.

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenkja til. 

 
 
 
mg201910_DSC_8069.jpg
Rådyr (Capreolus capreolus). Foto: Morten Günther.

 

mg201707_DSC_2126.jpg
Blomstrende veikant. Foto: Morten Günther.

 

KONTAKTPERSON