NIBIOs styre og ledelse

NIBIOs styre

Styret har følgende sammensetning pr. 1. januar 2023:
 
Medlemmer:
Arne Rørå (leder)
Kirsten I. Værdal
Astrid Lier Rømuld
Kristin Ianssen
Erlend Bullvåg
Erling Meisingset, ansattrepresentant
Ingunn Vågen, ansattrepresentant
 
Varamedlemmer for ansattrepresentanter:
Sebastian Eiter (for Erling Meisingset)
Gry Alfredsen (for Ingunn Moland Vågen)
 
Øvrige varamedlemmer:
Første varamedlem: Ingunn Maria Kjelstad
Andre varamedlem: Lars Petter Bartnes