Hopp til hovedinnholdet

Hva skjer med isbjørnen når isen forsvinner?

10-47-mg200907_DSC_1239-isbjørn

Foto: Morten Günther

I flere tiår har havisen gradvis trukket seg tilbake fra områdene rundt Svalbard. Ny forskning viser at dette har ført til tap av genetisk diversitet og en økende grad av isolering i den lokale isbjørnbestanden.

– Isbjørnen tilbringer det meste av livet på havisen, forteller forskningssjef Snorre Hagen ved NIBIO Svanhovd. NIBIO har i samarbeid med Norsk Polarinstitutt undersøkt hvordan det genetiske mangfoldet i isbjørnbestanden rundt Svalbard har endret seg de siste årene.

Selv om isbjørnen er en god svømmer er den avhengig av havis, både for å jakte, spise og hvile.

Omfattende DNA-analyser

Forskerne har analysert DNA-materiale fra 626 isbjørner. Prøvene er samlet inn av Norsk Polarinstitutt i perioden 1995-2016, fra fire ulike områder på Svalbard.

Målet har vært å si noe om hva som kommer til å skje med isbjørnen når klimaet blir varmere og stadig mer av havisen forsvinner.

Resultatene viser at det genetiske mangfoldet blant isbjørnene på Svalbard har blitt redusert med 3-10 prosent i løpet av studieperioden. I tillegg ser forskerne en økning på nesten 200 prosent når det gjelder genetisk differensiering på tvers av regioner, samt en økning i det gjennomsnittlige genetiske slektskapet mellom bjørnene.

– Med andre ord kan vi si at isbjørnene i hele området genetisk sett blir mer og mer like hverandre, samtidig som isbjørnene i hvert enkelt område i økende grad blir genetisk isolert fra hverandre, forteller Hagen.

Havisen trekker seg tilbake

Disse effektene kan best forklares med at isbjørnens leveområder deles opp i stadig mindre biter, samt at den isfrie sesongen blir lenger.

– Når havisen forsvinner, bli isbjørnene mindre mobile. Dette fører igjen til at bjørnene lokalt blir mer like hverandre og at den lokale genpoolen blir mindre fordi isbjørner i et område i økende grad parrer seg med isbjørner fra samme område, avslutter Hagen.

 

Formål

Å forutsi hva som kommer til å skje med isbjørnbestanden når klimaet blir varmere og stadig mer av havisen forsvinner.

Samarbeid: Norsk Polarinstitutt

Finansiering: World Wildlife Found (WWF) og Norsk Polarinstitutt