Hopp til hovedinnholdet

Forskere vil få mer ut av biogassen

5-43-Biogass

Foto: Georg Mathisen

Mer bruk av biogass er et viktig klimatiltak i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Ved Biogasslaboratoriet på Ås utvikler forskere nye løsninger for bedre utnyttelse av biogass.

Biogass brukes til strøm, varme og som drivstoff. Og den lages av ressurser som ellers ville blitt til organisk avfall og rester.

– Vi jobber med det som er vått, som lukter fælt og som ingen andre vil ha. Matavfall, kloakk og husdyrgjødsel. Alle typer organisk materiale, og alt som er for vått til å brennes, sier Roald Aasen fra NIBIO.  

Sammen med NMBU-professorene Svein Jarle Horn og John Morken, leder Aasen biogasslaboratoriet på Ås. Ved laboratoriet tester de blant annet ut hvor gode forskjellige blandinger av avfall er som råvare til å lage biogass av. De ser også på hvordan forbehandlingen og prosessen kan gjøres bedre.

Det forskerne ved laboratoriet har jobbet mest med de siste årene, er å tilføre hydrogen i biogassreaktorene for å oppgradere biogassen til ren metan. Dette for å få økt energiinnholdet i gassen som produseres. Forskerne bruker mikroorganismer som gjør om karbondioksid og hydrogen til metan.

Normalt, består biogass av 50 til 70 prosent metan.

– Vi har fått det opp i 95 prosent når vi oppgraderer gassen videre med hydrogen, forteller Aasen.

NIBIO-forsker Michal Sposób prøver ut forskjellige filtermaterialer av plast – det som han omtaler som «biofilmbærere» – som mikroorganismene kan vokse på i spesielle reaktorer. Sposób leder aktiviteten på biogass i forskningssentret Bio4Fuels.

– Vi tilsetter biogass og hydrogen. Mikroorganismene gjør om karbondioksid, som finnes i biogassen, til metan og vann. Kanskje det blir mulig å koble dette direkte til biogassreaktoren slik at vi får ut biogass som har veldig høy konsentrasjon av metan, sier han.

 

Formål

Undersøke hvor gode forskjellige blandinger av avfall er som råvare til å lage biogass av.

Samarbeid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansiering Bio4Fuels: Norges forskningsråd