Hopp til hovedinnholdet

Partikler rir bølgen - under vann

9-42-Partikkelbølge_SVV

Foto: Statens vegvesen

Overvåking av Farrisvannet avslører at partikkelbølger fra anlegg kan bevege seg raskt, med målbare effekter mer enn halvannen kilometer unna utslippspunktet.

De siste årene har det pågått betydelig anleggsarbeid ved Farris på grunn av utbyggingen av ny E18 forbi Larvik. Slikt arbeid omfatter aktiviteter som kan påvirke vannkvaliteten i strandsonen og i bekker som renner ut i vannet, noe som kan ha betydning for de rundt 200.000 vestfoldingene Farris er drikkevannskilde for.

Som et ledd i å sikre god vannkvalitet, har NIBIO overvåket vannet siden 2014. Flere miljøbøyer plassert i ulike avstander fra anleggsarbeidet har foretatt målinger på tre dyp: 1, 10 og 20 meter.

Overvåkingsresultatene er overraskende. Når miljøbøyene plassert nærmest anleggsarbeidet har varslet overskridende partikkelverdier, har det kort tid etter blitt registrert forhøyede partikkelverdier for bøyene lenger unna, til og med for den plassert halvannen kilometer nord.

Forklaringen ligger i undervannsbølger som med høy hastighet frakter partikler med seg over store avstander.

Målingene viser ingen direkte risiko for drikkevannsforsyningen i Vestfold, men gir en demonstrasjon av hvor raskt forurensning kan spre seg. Dette er viktig kunnskap å ta med videre i forbindelse med eventuelle utslipp av andre og mer problematiske forurensningsstoffer. Eksempler kan være hvordan man skal håndtere og vurdere trailervelt med kjemikalier, spyleflommer fra bekker eller overvannssystemer med potensiell forurensende virksomhet. 

Undervannsbølgenes raske transport av partikler gjennom vannet kan nemlig gjøre at vannverkene i Farris er mindre beskyttet enn antatt.

– Da vi startet overvåkingsarbeidene lurte vi litt på om de strenge kravene til dokumentasjon gjorde at det ble brukt for mye ressurser på miljøbøyer i Farrisvannet. Derfor er det godt at overvåkingen har gitt resultater som kan være nyttige for den videre forvaltningen av Farrisvannet som drikkevannskilde framover, sier prosjektleder Roger Roseth.

 

Formål

Overvåke Farrisvannet i forbindelse med utbygging av ny E18 forbi Larvik

Finansiering: Statens vegvesen