Hopp til hovedinnholdet

På vei mot nullutslippsamfunnet

14-42-Idelab_AdamOToole

Foto: Adam O'Toole

I et stort tverrfaglig prosjekt vil forskere gå nye veier for å finne ut hva som må til for å oppnå økt produksjon og bruk av biokull i landbruket.

Nedpløying av biokull i jord er en effektiv måte å redusere nasjonale klimagassutslipp på ved at materialet binder karbon på en enkel og billig måte. Biokull har også en positiv virkning på tungmetallopptaket i planter fra forurenset jord og tilfører viktige næringsstoffer til jorden. Biokull bedrer i tillegg jordens evne til å holde på vann og kan bli en viktig bidragsyter for å oppnå et klimanøytralt landbruk.

Så hvorfor blir ikke biokull benyttet i større grad? Produksjonsmetoden pyrolyse, hvor organisk materiale varmes opp til rundt 500 grader under oksygenfrie forhold, er foreløpig lite utprøvd for storskalaproduksjon. Det er heller ingen insentiver overfor bønder til å ta i bruk biokull og effektene er langsiktige.

Tilpasse forskningen

Forskere fra NIBIO og flere andre institutter, skal sammen i det tverrvitenskapelige prosjektet Capture+( Sustainable biochar systems for a zero emission society), utvikle bærekraftige og lønnsomme løsninger for produksjon og implementering av biokull i norsk landbruk.

– Det mest kritiske i prosjektet er ikke bare å finne frem til gode teknologiske løsninger for biokullproduksjon. Vi må også tilpasse forskningen til økonomi, logistikk og politikk, sier Erik Joner ved NIBIO.

Både bønder, skogbrukere og andre aktører er involvert i arbeidet hele veien, for at biokull faktisk skal bli tatt i bruk i norsk landbruk i fremtiden. Forskerne vil også knytte til seg aktører innenfor utviklingsfeltet og jobbe mot mulighetene for storskalaproduksjon og implementering av biokull internasjonalt.

Som en følge av prosjektet har forskere fra NIBIO vært medforfattere på fem kapitler i en ny bok om biokull -  Biochar in European Soils and Agriculture.

 

Formål

Utvikle bærekraftige og lønnsomme løsninger for produksjon og implementering av biokull i norsk landbruk.

Samarbeid: Bygdeforskning, Det Norske Veritas, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og to avdelinger hos SINTEF, koordinert av Teknologi og samfunn ved SINTEF

Finansiering: Norges forskningsråd