Hopp til hovedinnholdet

Varmt vatn mot utløparar i jordbæråkeren

14-34-Fuglem 3

Foto: Siri Elise Dybdal

Jordbærplanter har utløparar som fort fyller åkeren og gjev gode vilkår for sopp om dei ikkje blir fjerna. Reglone er eit effektivt svimiddel mot utløparar i jordbæråkeren, men det har mista godkjenninga i EU. No ser forskarar på om varmevatn kan vere eit alternativ.

Plantevernmiddelet Reglone har blitt nytta i jordbærproduksjonen for å kontrollere utløparar. Dette er eit svimiddel som «brenn bort» den delen av planta det er i kontakt med. I 2020 kom det forbod mot dikvat – eit av verkemidla i Reglone. Dette er ei utfordring for jordbærdyrkarane.

Dersom ein ikkje fjernar utløparane, blir det ikkje rader, men eit teppe i jordbæråkeren. Det gjev gode vilkår for gråskimmel og andre soppsjukdomar. Dessutan kan ein ikkje navigere i åkeren.

Som ein del av prosjektet SOLUTIONS, skal forskarar finne nye, praktiske løysningar for å fjerne utløparar og kontrollere ugras i jordbær på friland.

– I år har vi lagt opp eit forsøk i nyetablert felt med dobbeltrad på Ridabu ved Hamar. Vi brukar varmt vatn for å svi både utløparar og koke bort vegetasjonen i dobbelrada og i gangane, fortel Wiktoria Kaczmarek-Derda, forskar ved NIBIO.

Forskarane studerer verknaden av gjentatte behandlingar med varmt vatn kombinert med mekanisk radrensing. Behandlinga samanliknast med kjemisk sprøyting, inkludert nye ikkje-godkjente middel i jordbærkulturen.

I varmtvassbehandlinga undersøker dei mellom anna kor nært dei kan kome med kokande vatn til nyplanta jordbærplanter, og kva slags mengder vatn kan brukast, utan å skade kulturplanta.

– Vi testar to avstandar til jordbærplantene på 2 cm og 4 cm, kombinert med 3 og 6 liter per kvadratmeter, forklarar ho.

Forskarane ser også på kor effektiv behandlinga er ved bruk av ulike mengder vatn. Dette for å finne riktig dose for å behandle ugrasflora og jordbærutløparane i eit nyetablert jordbærfelt.

 

Føremål

Finne nye praktiske løysingar for ugras og utløparar i jordbær på friland.

Samarbeid: Norsk Landbruksrådgiving Innlandet og Heatweed Technologies AS

Finansiering: Forskingsmidlane for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS