Hopp til hovedinnholdet

Gran spesielt utsatt for tørkestress

28-25-tørrgran-utsnitt-dan-aamlid-ii

Foto: Dan Aamlid

Langvarig tørke gir mindre tilvekst og karbonbinding i skogen. Trærne mister også noe motstandskraft mot angrep fra sopp og skadeinsekter.

– Sommeren 2018 registrerte vi flere skader på skog, særlig gran. De første symptomene på tørkeskade er lite tilvekst i toppen. Så følger gule nåler på toppen og til slutt topptørke. Hvis trærne fordamper mer vann enn de mottar i nedbør, kan de bli utsatt for tørkestress, forteller Isabella Børja, seniorforsker i avdeling for skoghelse i NIBIO.

Hun forklarer at tørkestress også henger sammen med hvor i terrenget trærne står, hvor mye vann hvert enkelt tre har tilgang til, og hvor gode trærne er til å utnytte vannet. Fra et tidligere prosjekt har forskeren gransket hvor mye tørkestress gran tåler.

– Da fant vi at individer av gran reagerer forskjellig på tørkestress. Gran som har løsere vev er mer utsatt for at det oppstår problemer med vannføring i stammen. Resultatet ser vi med tørre topper og avdøing fra toppen, fortsetter Børja.

At en gran er tørkeskadet vil en først kunne se i kronetoppen ved at nålene gulner og faller av. Men da kan allerede røttene være skadet. Om røttene blir skadet blir trærne mindre motstandsdyktige mot angrep fra sopp, som for eksempel rotkjuke og honningsopp. Det er særlig granas finrøtter, røttene som sørger for vannopptak og som ligger i de 20 øverste centimeterne av jorden, som tar skade ved tørke. Hos gran skjer dette raskere enn for furu, som har dypere røtter.

Skogens evne til karbonbinding blir også påvirket av tørke.

– Karbonbindingen skjer både over og under jorden. Over jorden er det i form av tilvekst. Lite vekst gir mindre bundet karbon, sier Børja.

Hun forklarer at under jorden er det blant annet samspillet sopper og plantenes røtter, såkalt mykorrhiza som styrer lagringen av karbon.

– Under tørre forhold blir samspillet forringet, og lagringen av karbon blir nedsatt, avslutter Isabella Børja.

 

Formål

Observasjoner av tørkestress i skog under tørkesommeren 2018