Hopp til hovedinnholdet

Små nematoder kan gi nye antibiotika

8-37-20030729ef0117

Foto: Erling Fløistad

I dag er antibiotikaresistens et økende problem over hele verden. Behovet for ny antibiotika som ikke er resistent, både innen humanmedisin og dyremedisin, er stort. Kanskje kan nematoder være en del av løsningen?

Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Nå er NIBIO i gang med et pilotforsøk for å identifisere kjemiske forbindelser produsert naturlig av nematoder, som kan utvikles til nye antibiotika.

Nematoder, eller rundormer, er jordas vanligste flercellete dyr. De finnes over alt både på landjorda og i havbunnen.

– Nematoder er kanskje mest kjent som parasitter i dyr, menneske og planter. Men rundt 60 prosent av nematodene er ikke parasitter, men viktige for omdanning av organisk materiale og sirkulering av næringsstoff i jorda, forteller seniorforsker Jihong Liu Clarke ved NIBIO.

Nematodene er unike fordi de kan spise 5000 bakterier per individ per minutt uten å bli syke. De forsvarer seg mot angripere blant annet ved å produsere fire grupper antimikrobielle stoffer, blant annet lysozymer, som også en viktig del av menneskets medfødte immunforsvar. Noen har vist seg å virke mot sykdommer som salmonella, og andre bakterier som kan gi alvorlige infeksjoner.

Nematoder har også evne til å produsere mange ulike typer enzymer, altså proteiner, som bryter ned plantenes svært bestandige cellevegger. Det er dette som gjør at små nematoder klarer å angripe større planter.

– Dette gir oss som forskere en unik mulighet til å oppdage nye enzymer - stoffer som i fremtiden kan bli til høyverdige kjemikalier, slik som enzymer til prosessindustri og antibiotika, sier Liu Clarke.

Dette pilotprosjektet utvikler nå den eksisterende nematodeforskningen, og åpner opp for en helt ny retning med fokus på å utnytte disse nematodene, som er mest kjent som skadegjørere, til å bidra positivt til menneskers, dyr og planters helse, avslutter Liu Clarke.

 

Formål

Utvikle nye antibiotika fra nematoder

Samarbeid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

Finansiering: NIBIO pilot