Ullensvang

Kontaktperson
Atj_2013-2193 Kontorbygg.jpg
Kontorbygget i Ullensvang. Foto: Anette Tjomsland
NIBIO Ullensvang

Ullensvang forskningsstasjon ligger i Lofthus ved Sørfjorden i Indre Hardanger.
 
Adresse: NIBIO Ullensvang
NO-5781 LOFTHUS

Temperatur i vekstsesongen (Fra 1.5.2014 til 30.9.2014): 15 °C

Gjennomsnittlig årstemperatur: 6 °C

Gjennomsnittlig årsnedbør: 1350 mm.

Vekstdøgn: 153

Graddager: 2284,5

Tenester me kan tilby

  • Kontorplass og møtelokale
  • Kjølar der både temperatur og atmosfære kan modifiserast
  • Biologisk laboratorium med luper, mikroskop, sterilrom, PCR-utstyr og moglegheit for kontrollerte forsøk med soppsjukdommar og skadedyr.
  • Kjemisk laboratorium med moderne utstyr og kompetanse for kvalitetsanalysar av frukt, bær og drikke.
  • Økologiske og konvensjonelle forsøksfelt
  • Forsøksfelt med alle fruktslag
  • Vêrstasjon
  • Høg kompetanse i utføring av feltforsøk, kjemisk- og biologisk arbeid

 

Fagavdelingar i Ullensvang

Frukt og grønt Skadedyr og ugras Soppsjukdommer
Atj_2013-2069 Laboratiorieutsikt.jpg
Sortsprøving av plommer i laboratoriet. Foto: Anette Tjomsland
 
NIBIO paktar Prestegarden i tillegg til to andre gardsbruk i nærleiken. Om lag 45 dekar er tilplanta med frukt. Stasjonen har ni plasttunellar over eit areal på om lag fem dekar. I dag vert dei nytta til morell og plommeplantingar.

Området er svært godt eigna for fruktdyrking, med fjell som skjermar og fjorden som varmemagasin. Grunnen består hovudsakeleg av sedimentære bergarter med næringsrik skredjord og morene. 
 

Nettverk

Stasjonen har nær kontakt med næring, forvalting og forskingsmiljø i inn og utland. Me samarbeider mellom anna med Norsk landbruksrådgjeving (NLR), Njøs Næringsutvikling, Graminor, Gartnerhallen, BAMA, Sagaplant, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Fruktlagera i Noreg er særleg viktige samarbeidspartar.  Me har forskingssamarbeid med nasjonale forskingsmiljø som til dømes Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Bergen (UiB), Vestlandsforsking og Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning (Nifes). Me har også eit omfattande internasjonalt forskingssamarbeid med universitet og forskingsinstitutt over heile verda.

ef-20170522-125258-2.jpg
Fruktblomstring i Ullensvang. Foto: Erling Fløistad