Fureneset

Kontaktperson
Furuneset_Ragnar%20Våga%20Pedersen.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen
NIBIO Fureneset

Fureneset ligg på Fure i Ytre Fjaler, litt nord for utløpet av Sognefjorden. Ein er såleis plassert i eit maritimt klima, med stor årleg nedbør og heller milde og våte vintrar.

Klimatiske hovudtrekk er at vår og forsommar har minst nedbør, og haust og førjulsvinter mest nedbør. 
 
Adresse: NIBIO Fureneset
Fure
6967 Hellevik i Fjaler

Årsnedbør normal (1961-1990): 2010 mm

Temperatursum 5 °C (døgngrader): 1129

Det har vore auke i årsnedbør normal i høve til berekna normal frå perioden 1931-1960. Berekning av nedbørsnormal med grunnlag i åra etter 1990 tyder på framleis auke i årsnedbør og temperatur.

Fagavdelingar på Fureneset

Fôr og husdyr