Hopp til hovedinnholdet

Teknologidag med fokus på presisjonsjordbruk innen plantevern

mg202309_DSC04653-60

Mange NIBIO-ansatte var involvert i årets teknologidag på Apelsvoll. Fra venstre: forsker Berit Nordskog, avdelingsleder Kjersti Balke Hveem, forsker Till Seehusen og forsker Andrea Ficke. Foto: Morten Günther

I forrige uke deltok nærmere 100 bønder og andre interesserte på teknologidag ved NIBIO Apelsvoll på Toten.

Teknologidagen 2023 rettet søkelyset mot jordbruksteknologi og presisjonsjordbruk innen plantevern. Det ble en spennende kombinasjon av inspirerende foredrag, utstillinger og demonstrasjoner fra en rekke norske aktører som viste frem hva som finnes av relevant teknologi.

Teknologidagen er et samarbeid mellom Senter for Presisjonsjordbruk og de ulike fagavdelingene i NIBIO. Dagen ble i år arrangert for tredje gang, og stasjonsleder Mikkel Johannes Bakkegard gikk langt i å love at det blir en ny teknologidag i 2024.

Stasjonsleder Mikkel Johannes Bakkegard ved NIBIO Apelsvoll. Foto: Morten Günther
Stasjonsleder Mikkel Johannes Bakkegard ved NIBIO Apelsvoll. Foto: Morten Günther

Moderne teknologi gjør plantevern tryggere og mer effektivt

– Plantevern koster tid og penger, fortalte Bakkegard.

Han var opptatt av at både kjemisk og mekanisk plantevern kan ha negative konsekvenser for helse og miljø. Derfor er det viktig at alle planteverntiltak utføres på en effektiv, god og ikke minst sikker måte.

– Heldigvis har vi de siste årene fått mange nye hjelpemidler som vi ikke hadde tilgang på tidligere, fortsatte Bakkegard.

– Det gjelder for eksempel kamera- eller GPS-styrt lukeutstyr og sensorer som gjør det mulig å lage detaljerte kart for presisjonssprøyting med variabel dose.

– Vi har også fått lukeroboter og helautomatiske sprøyteroboter som kun sprøyter der ugraset er.

mg202309_DSC04341-6.jpg
Deltagere på Teknologidag 2023 ved NIBIO Apelsvoll. Foto: Morten Günther

Nødvendig med plantevern også i fremtiden

Bakkegard understreket at det vil være nødvendig å drive med plantevern så lenge vi skal drive med jordbruk. Likevel vil moderne teknologi i kombinasjon med tradisjonell agronomi trolig gjøre at vi kan gjøre jobben mer miljøvennlig i tida framover.

– Dette er viktig fordi jordbruk er noe vi skal drive med i et evighetsperspektiv, men også fordi vi skal overleve på kort sikt. Da må vi være konkurransedyktige i forhold til importerte matvarer, avsluttet stasjonslederen.

mg202309_DSC04595-49.jpg
Erlend Kaurstad Morthen, Magnus Vallestad og Kristian Kaurstad Morthen fra Dimensions Agri Technologies AS presenterte intelligente sensorer for presisjonssprøyting. Foto: Morten Günther
mg202309_DSC04663-63.jpg
Stipendiat Ida Dybing i samtale med avdelingsingeniør og dronepilot Malin Larsen Græsdahl. Foto: Morten Günther
mg202309_DSC04506-37.jpg
Ole Kristian Sæther fra Dataväxt AB. Foto: Morten Günther

 

Senter for presisjonsjordbruk
SENTER FOR PRESISJONSJORDBRUK

For å styrke NIBIOs innsats innen presisjonsjordbruk, ble NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk etablert i august 2016. Senteret ligger i Østre Toten kommune, nærmere bestemt på NIBIO Apelsvoll ved Kapp. Formålet med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode. Du kan lese mer om aktivitetene ved senteret på www.presisjonsjordbruk.no

mg202309_DSC04304-3.jpg
FoU- og innovasjonssjef Gabriela Lundberg i Gartnerhallen snakket om plantevern og teknologi i et overordnet perspektiv. Foto: Morten Günther
mg202309_DSC04353-7.jpg
NIBIO-forsker Andrea Ficke snakket om hvordan man kan bruke lukt for varsling og deteksjon av soppsykdommer og skadedyr. Foto: Morten Günther
mg202309_DSC04413-13.jpg
Kilter har laget en selvkjørende robot som er utstyrt med Single Drop Technology. Med bruk av kunstig intelligens oppdager roboten ugress med millimeterpresisjon og påfører enkeltdråper av ugressmiddel direkte på ugresset. Foto: Morten Günther
mg202309_DSC04425-15.jpg
Demonstrasjon av sprøyteroboten AX-1 fra Kilter. Foto: Morten Günther
mg202309_DSC04553-45.jpg
Linn Dybdahl,  Klosser Innovasjon, er prosjektleder for NCE Heidner Biocluster. Foto: Morten Günther
mg202309_DSC04578-47.jpg
VIPS og Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT) hadde felles stand på Teknologidagen 2023. Fra venstre: seniorforsker Lene Hallen Wasskog, forsker Berit Nordskog, seniorrådgiver Tor-Einar Skog og senioringeniør Brita Linnestad. Foto: Morten Günther
mg202309_DSC04470-26.jpg
Ingar Høgmoen, produktsjef for treskere og redskaper hos Norwegian Agro Machinery as. Foto: Morten Günther

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.