Hopp til hovedinnholdet

Stikk heller finger’n i jorda enn hodet i sanden

jordnaert_facebook-cover_cropped

To av landets fremste jordeksperter aktuelle med en allsidig bok om jord. Lansering for boka Finger’n i jorda av Erik Joner og Arne Grønlund finner sted på Litteraturhuset i Oslo 18. april. Foto: Jordnært Press

Jord er helt grunnleggende for matproduksjon og for alt som har med resirkulering av avfall og næringsstoffer å gjøre. Nå er to av landets fremste jordeksperter aktuelle med en allsidig bok om denne livsviktige ressursen. Boka "Finger’n i jorda" av Erik Joner og Arne Grønlund lanseres på Litteraturhuset i Oslo 18. april.

– Jord, som er så uhyre viktig, blir behandlet som dritt! Folk kjøper sekkevis med noe de tror er jord, men som i stor grad er torv. Dette fyller de i potter og bed, og så blir det bare kastet året etter fordi det tømmes så raskt for næringsstoffer. Deretter fylles det på igjen med noe nytt, sier NIBIO-forsker Erik Joner.

Denne bruk- og kast-mentaliteten vil Joner og hans tidligere kollega, Arne Grønlund, få slutt på. I mer enn ti år har de jobbet med en ny bok som har fått den passende tittelen Finger’n i jorda.

Forfatternes mål er å fylle noen kunnskapshull; om jord i potter og i hager, og på åker og eng. De beskriver også hvordan dagens matproduksjon og politikk påvirker måten vi behandler jorda på.

– Jorda er utsatt for en rekke trusler. Her i landet er jordressursene særlig truet av jorderosjon som skyldes nedbør, pakkeskader fra tungt maskineri, synkende moldinnhold og nedbygging av matjord. I andre deler av verden er forurensning, forørkning og forsalting de største utfordringene, forteller Joner.

– Uansett trussel - alt dette påvirker jorda, og ikke minst livet til mikroorganismene som lever der og bidrar til å opprettholde god jordkvalitet og jordstruktur.

Jorda vår er utsatt for en rekke trusler. I Norge er det særlig jorderosjon som skyldes nedbør, pakkeskader fra tungt maskineri, synkende moldinnhold og nedbygging av matjord som truer jordressursene våre. I andre deler av verden er forurensning, forørkning og forsalting de største utfordringene. Foto: Anette Tjomsland Spilling
Jorda vår er utsatt for en rekke trusler. I Norge er det særlig jorderosjon som skyldes nedbør, pakkeskader fra tungt maskineri, synkende moldinnhold og nedbygging av matjord som truer jordressursene våre. I andre deler av verden er forurensning, forørkning og forsalting de største utfordringene. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Betydningen av god jordhelse

Er ikke helsa til jorda god, vil ikke plantene som skal vokse i jorda ha det godt heller. Mindre moldinnhold i jorda går utover strukturen til jorda, som igjen går utover jordas evne til å holde på vann og næringsstoffer.

Hvis det er dårlig jordstruktur, vil jorda være mer utsatt for erosjon, og det kan oppstå problemer med rotutvikling og vekst hos plantene.

– De siste årene har man begynt å snakke mer og mer om jordhelse, et begrep som også tar med seg de biologiske aspektene i jorda. Da snakker vi særlig om jordlivet, altså organismene som lever i jorda og bryter ned organisk materiale, som gamle planterester, til næringsrik mold, forteller Joner.

I boka tar forfatterne leseren med på en reise i en verden full av spretthaler og pansermidd. De viser hvordan meitemarkens grøde ikke bare sikrer oss mat på bordet, men også kan bidra til en rekke løsninger for bedre resirkulering, klima og miljø.

 

Handler om matforsyning og ressursbruk

Erik Joner beskriver Finger’n i jorda som en slags lærebok om jord lagt på et enkelt nivå. Boka diskuterer også utfordringene jorda og landbruket vårt står overfor.

– På et dypere nivå vil jeg si boka handler om matforsyning og ressursbruk, forteller Joner. 

Finger’n i jorda starter med en innledning om jord, og grunnleggende jordbiologi, før den går videre til å beskrive betydningen av god, porøs jordstruktur som evner å holde på vann og næringsstoffer. Deretter går forfatterne inn på plantenæringsstoffer, og presenterer ulike metoder for jordforbedring

Til slutt kommer forfatterne inn på de store spørsmålene, deriblant mulige konsekvenser av at jord mishandles, og landran der enkelte land overtar råderetten over jordeiendommer andre steder for å dyrke mat til egen befolkning.

– Tanken vår med boka er å rett og slett å dele av den kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom mange tiår som jordforskere, sier Joner.

– Håpet er at dersom flere har mer kjennskap til jorda og dens livsviktige egenskaper, vil også flere bidra til å hegne om den i fremtiden.

Boka Finger’n i jorda gis ut av Jordnært Press.

Lanseringen finner sted på Nedjma i 3. etasje på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 18. april, kl.19:00.

Etter lanseringen vil det være bokbad med forfatterne ledet an av biolog og forfatter Anna Blix. Gratis inngang.

Om forfatterne

Erik Joner er mikrobiolog. Til daglig jobber han i NIBIO med miljøgifter i jord. Forskertilværelsen har gitt ham allsidig erfaring med alt fra kompost og biokull til miljøgifter og mikroplast, og deres effekter på jord, jordorganismer og planter. Han har også engasjert seg i urbant landbruk og kvaliteten på den jorda man finner i hager, parseller og på grønne tak. Alt dette er temaer i den nye boka.

Arne Grønlund er på sin side pensjonert jordforsker, oppvokst på et småbruk i Nord-Norge, og har bred kunnskap om mange former for jordbruk. Han er sivilagronom med spesiell interesse for jord i klimasammenheng og han har deltatt i tallrike utredninger om bæredyktig landbruk og klimagassutslipp fra landbruket. Han har en særlig interesse for myr og tilbakeføring av dyrket myr til en naturlig tilstand ved restaurering.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.